Akkrum - 02-02-2021

 

Om fijn te kunnen wonen en goed te kunnen ondernemen in Akkrum is een leefbaar en vitaal centrum belangrijk. Nu én in de toekomst. Een centrum waar leven in zit, waar mensen elkaar ontmoeten, waar het groen, veilig en gezellig is en waar voor de ondernemer nog wat te verdienen valt. Gemeente, provincie en rijk vinden dit ook belangrijk. Daarom komt er geld om het centrum van Akkrum op te knappen. Waar moet dit geld aan besteed worden?

 

Wij nodigen u uit om hierover mee te praten op woensdag 17 februari as om 19.00 uur.

 

In Akkrum wordt flink nagedacht over de toekomst van het centrum. Zo liggen er al een aantal plannen op tafel, zoals de nieuwbouw van de Poiesz en de herinrichting van de Tsjerkebleek. Om goede keuzes te maken is een centrumvisie nodig. Deze willen we samen met Plaatselijk Belang, de ondernemersvereniging en met u als inwoners en ondernemers maken.

 

Sietze Eelsingh uit Akkrum presenteert deze eerste digitale dorpsbijeenkomst. Hij neemt ons mee langs de verschillende plannen die er liggen. Ook laten deskundigen u door de ‘bril’ van het winkelend publiek en (watersport)toeristen kijken naar het centrum. Wat kan verbeterd worden in Akkrum en waar liggen kansen? We horen ook graag wat u belangrijk vindt in het centrum. Moet er eerst worden ingezet op meer groen, verbinding met het water, mooiere bestrating of moet het toerisme beter worden gefaciliteerd?

 

Op basis van de opbrengsten van de bijeenkomst presenteren we in het voorjaar de centrumvisie. Omdat er altijd meer ideeën zijn dan er geld beschikbaar is, willen we u dan keuzes voorleggen. Hierna gaat de visie naar de gemeenteraad. Zij stelt de visie vast en neemt een besluit over het budget voor de plannen.

 

Digitale bijeenkomst

In verband met het Coronavirus is de bijeenkomst digitaal, u kunt deze bijwonen via: www.heerenveen.nl/centrumvisieakkrum

Dit is niet ideaal, we hopen dat u toch in deze vorm wilt en kunt meedoen. Op deze website kunt u nu al meer informatie vinden over de verschillende bouwstenen en deze bijeenkomst.

 

Contact

Heeft u voorafgaand al vragen? Neem contact op met projectleider Corina Neelis via:

mail: centrumvisieAkkrum@heerenveen.nl

telefoon: 140513

 

 

Foto: Paul Hettinga

 

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Gemeentenieuws Recepten


LEES MEER naamloos
18-08-2021

Drukwerkactie bij MiddelPunt

LEES MEER schermafbeelding-2021-09-15-om
15-09-2021

Agenda

LEES MEER unknown
15-09-2021

De Grouster RoeiSloep Vereniging (GRSV) doet mee aan de wike.frl

LEES MEER bord-open
15-09-2021

Vernieling na Merke Reduzum

LEES MEER afbeelding-persbericht-rcs
15-09-2021

Rabobanken in Friesland zetten zich in voor het versterken van clubs en verenigingen

LEES MEER afbeelding-voor-website
15-09-2021

Volleybalvereniging AVC’69 doet mee aan week van de sport

LEES MEER dsc00109
15-09-2021

Topkok Geert-Jan Vaartjes opent Grand Café JAN! in Wergea

LEES MEER ferknipt
15-09-2021

Ferknipt: muziek-film-theater spektakel

LEES MEER logo-alzheimer-nederland
15-09-2021

Collecte Alzheimer Nederland

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen