Akkrum - 02-02-2021

 

Om fijn te kunnen wonen en goed te kunnen ondernemen in Akkrum is een leefbaar en vitaal centrum belangrijk. Nu én in de toekomst. Een centrum waar leven in zit, waar mensen elkaar ontmoeten, waar het groen, veilig en gezellig is en waar voor de ondernemer nog wat te verdienen valt. Gemeente, provincie en rijk vinden dit ook belangrijk. Daarom komt er geld om het centrum van Akkrum op te knappen. Waar moet dit geld aan besteed worden?

 

Wij nodigen u uit om hierover mee te praten op woensdag 17 februari as om 19.00 uur.

 

In Akkrum wordt flink nagedacht over de toekomst van het centrum. Zo liggen er al een aantal plannen op tafel, zoals de nieuwbouw van de Poiesz en de herinrichting van de Tsjerkebleek. Om goede keuzes te maken is een centrumvisie nodig. Deze willen we samen met Plaatselijk Belang, de ondernemersvereniging en met u als inwoners en ondernemers maken.

 

Sietze Eelsingh uit Akkrum presenteert deze eerste digitale dorpsbijeenkomst. Hij neemt ons mee langs de verschillende plannen die er liggen. Ook laten deskundigen u door de ‘bril’ van het winkelend publiek en (watersport)toeristen kijken naar het centrum. Wat kan verbeterd worden in Akkrum en waar liggen kansen? We horen ook graag wat u belangrijk vindt in het centrum. Moet er eerst worden ingezet op meer groen, verbinding met het water, mooiere bestrating of moet het toerisme beter worden gefaciliteerd?

 

Op basis van de opbrengsten van de bijeenkomst presenteren we in het voorjaar de centrumvisie. Omdat er altijd meer ideeën zijn dan er geld beschikbaar is, willen we u dan keuzes voorleggen. Hierna gaat de visie naar de gemeenteraad. Zij stelt de visie vast en neemt een besluit over het budget voor de plannen.

 

Digitale bijeenkomst

In verband met het Coronavirus is de bijeenkomst digitaal, u kunt deze bijwonen via: www.heerenveen.nl/centrumvisieakkrum

Dit is niet ideaal, we hopen dat u toch in deze vorm wilt en kunt meedoen. Op deze website kunt u nu al meer informatie vinden over de verschillende bouwstenen en deze bijeenkomst.

 

Contact

Heeft u voorafgaand al vragen? Neem contact op met projectleider Corina Neelis via:

mail: centrumvisieAkkrum@heerenveen.nl

telefoon: 140513

 

 

Foto: Paul Hettinga

 

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Gemeentenieuws Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2021-05-12-om
12-05-2021

Doarspkeamer start plantenbieb

LEES MEER 2021-4-truck-hotel5-kopie
12-05-2021

Sleep Like a Trucker in Akkrum

LEES MEER unknown
12-05-2021

Zonnepont ‘De Oerhaal’ Warten vaart weer dagelijks

LEES MEER foto-lbs-1
12-05-2021

Friese Rabobanken planten een boom voor iedere nieuwe hypotheek

LEES MEER technopark-2
11-05-2021

Doe Dagen vmbo-leerlingen groot succes

LEES MEER koninklijke-onderscheiding-
11-05-2021

Koninklijke Ûnderskieding foar Martsje Scholte-Jonkman

LEES MEER foto-mp-ii
11-05-2021

Koningsdag op It Tredde Sté

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
04-05-2021

Ontdek onze columns

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
01-05-2021

Restaurant Meer van Lenten is verkocht

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen