Akkrum - 04-05-2021

 

Een update over de stand van zaken

Akkrum is ondernemend, betrokken en actief. Dat blijkt wel als bij de eerste bijeenkomst over de plannen voor het centrum meer dan 270 inwoners en ondernemers aanwezig zijn. We toetsten tijdens deze avond waar het centrum van Akkrum voor staat en welke plekken het belangrijkste zijn om aan te pakken. De resultaten van de avond zijn nu te lezen op de website www.heerenveen.nl/centrumvisieakkrum.

 

De oogst van de avond en de inbreng van deskundigen die in de filmpjes te zien waren wordt nu samen met de werkgroep Altyd Akkrum vertaald naar een centrumvisie. Dit wordt een visie met concrete voorstellen voor een toekomstbestendig Akkrum. De verschillende ingrediënten worden ingetekend, waarbij logische verbanden worden gelegd. Ook wordt een begroting van de kosten gemaakt. Wethouder Jelle Zoetendal: “Het maken van de visie vraagt wat meer tijd dan verwacht, daarom koersen we nu op begin juni 2021 voor de volgende bijeenkomst. We presenteren dan het resultaat graag aan alle inwoners en ondernemers van Akkrum. Helaas zijn er wel meer plannen dan er geld beschikbaar is. We moeten dus samen keuzes maken. Ik hoop dat we weer mogen rekenen op uw betrokken- en aanwezigheid.”

 

Ideeënbus

Misschien heeft u hem zien staan bij Bakker Boonstra of op de website, de ideeënbus. Daar konden nog aanvullende ideeën worden ingeleverd. En daar is gehoor aan gegeven, er kwamen nog volop reacties binnen. Zo ziet een aantal mensen kansen om het evenemententerrein bij de haven meer als een ontmoetingsplek in te richten en de trailerhelling misschien te verplaatsen. Er zijn ideeën om de doorvaart onder de bruggen te verbeteren en de relatie met de watersport sterker te maken. Ook de verkeerscirculatie en het parkeren in het dorp leverde een mooi aantal suggesties op. Deze ideeën zijn nog niet op waarde geschat, maar geven wel een mooi beeld van hoe betrokken iedereen is. Een aantal ideeën lichten we hieronder uit.

 

De Smitsstege ‘út leafde foar ús neiste omjouwing’

Inwoners Kees Middendorp en Paula Leen brachten een idee in voor de Smitsstege. In hun beleving moet de steeg die een belangrijke verbinding is tussen het parkeerterrein van de Poiesz en het centrum van Akkrum aan een viertal criteria voldoen: groen, licht, vriendelijk en rust. “Het is een belangrijke verbinding tussen het Achterom en de Buorren en mensen moeten uitgenodigd worden Akkrum in te gaan” aldus Kees Middendorp.

Op die manier creëer je een “smûke stege.” Het uitgangspunt voor het plan is dus rust en vriendelijkheid. Een plek om even ‘te zijn’. Rust door veel groen. En vriendelijkheid door een groen dak zomers en warme verlichting in de winter. Een gebakken klinkersteen en meer eenheid in de kleur van de wanden door bijvoorbeeld aan te sluiten bij de kleuren van het pand van de bakker en die te combineren met de kleuren van het Rijks Museum van Sikkens. Paula en Kees zien het al helemaal voor zich. Paula Leen: “De steeg krijgt een hoog oplopend karakter door ijzeren bogen boven de steeg, waaraan mooie sobere lampen hangen met een warme uitstraling. Over deze bogen groeit blauweregen. En aan beide kanten van de steeg komen bomen, zodat je vanuit de steeg toeloopt naar groen. In de winter geven de bomen sfeer met warme (led)lampjes.”

 

Griene gloppe

Ook Kees de Boer bedacht een plan voor de Smitsstege. Op de vraag hoe je zorgt dat de steeg een aanzuigende werking krijgt en het winkelend publiek van het ene naar het andere winkelgebied wordt gelokt bedacht hij de ‘Griene gloppe’, gebaseerd op een overweldigend bladerdak. Hij sluit daarbij aan op het vele groen dat in het centrum aanwezig is en de wens om dit nog verder uit te breiden.

Kees: “Mijn idee is om een poortvormige constructie door de steeg te maken, waarover een drietal ‘takken’ worden geplaatst welke aan beide einden uitnodigend naar boven uitzwaaien. De takken vormen de basis voor cirkelvormige plexiglas ‘bladeren’ in verschillende maten en groengele kleuren. Met de variatie in kleur en maten ontstaat een vrolijke overwelving, golvend door de steeg. Met het aanbrengen van verlichting boven de transparante cirkels is ook tijdens de donkere dagen de steeg sfeervol. De bestrating wordt vervangen door antislip houten vlonderdelen als ‘brug’ tussen de beide gebieden. Het zou mooi zijn als het metselwerk aan de kant van de Hubo wordt geschilderd in een witte kleur waardoor er in de steeg meer ruimte en licht ontstaat.”

 

Wandelroute

Stichting Akwaseum bedacht in samenwerking met Fûgelwacht Akkrum een ‘natuur-beleef’ wandelroute. “Het plan is om de groene gebieden in het centrum met elkaar te verbinden. De route gaat langs het groen, het water en de cultuurhistorische monumenten en wordt aangegeven met routebordjes. Informatiepanelen geven onderweg informatie over de historie, wetenswaardigheden en de flora en fauna. Op bankjes kunnen dorpsgenoten of bezoekers even genieten van het mooie uitzicht.” Daarnaast wil de Stichting Akwaseum graag dat de biodiversiteit op deze plekken wordt versterkt. Hiervoor wordt onder andere gedacht aan het plaatsen van bijvoorbeeld nestkasten en insectenhotels.

 

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Gemeentenieuws Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2021-05-12-om
12-05-2021

Doarspkeamer start plantenbieb

LEES MEER 2021-4-truck-hotel5-kopie
12-05-2021

Sleep Like a Trucker in Akkrum

LEES MEER unknown
12-05-2021

Zonnepont ‘De Oerhaal’ Warten vaart weer dagelijks

LEES MEER foto-lbs-1
12-05-2021

Friese Rabobanken planten een boom voor iedere nieuwe hypotheek

LEES MEER technopark-2
11-05-2021

Doe Dagen vmbo-leerlingen groot succes

LEES MEER koninklijke-onderscheiding-
11-05-2021

Koninklijke Ûnderskieding foar Martsje Scholte-Jonkman

LEES MEER foto-mp-ii
11-05-2021

Koningsdag op It Tredde Sté

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
04-05-2021

Ontdek onze columns

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
01-05-2021

Restaurant Meer van Lenten is verkocht

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen