MiddelPunt verschijnt GRATIS Huis aan Huis in Midden Friesland:

 

Akkrum Goëngahuizen Nieuwebrug Terkaple
Akmarijp Goingarijp Nij Beets Tersoal
Aldeboarn Grou Poppenwier Tjalleberd
Broek Haskerdijken Raerd Warstiens
Dearsum Idaerd Reduzum Warten
De Veenhoop Jirnsum Snikzwaag Wergea
Eagum Luinjeberd Swichum Wirdum
Friens Nes Sibrandabuorren Wytgaard
Gersloot   Terherne  
       

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen