MiddelPunt verschijnt GRATIS Huis aan Huis in Midden Friesland:

 

Akkrum Goëngahuizen Nieuwebrug Terkaple
Akmarijp Goingarijp Nij Beets Tersoal
Aldeboarn Grou Poppenwier Tjalleberd
Dearsum Haskerdijken Raerd Warstiens
De Veenhoop Idaerd Reduzum Warten
Eagum Jirnsum Swichum Wergea
Friens Luinjeberd Sibrandabuorren Wirdum
Gersloot Nes Terherne Wytgaard

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen