Akkrum - 17-03-2020

 

Drie organisaties zetten hun schouders onder een dorpsbreed hulpproject voor  inwoners van Akkrum en Nes, die op een of andere manier de gevolgen van de coronavirusuitbraak ondervinden. Ze willen praktische ondersteuning bieden en persoonlijke aandacht geven. Plaatselijk Belang, de protestantse gemeente en Doarpskeamer ED hebben een speciaal telefoonnummer ingesteld. Mensen met vragen maar ook degene die hulp willen bieden, kunnen daar naar toe bellen.

 

Het dorpsinitiatief borduurt voort op de activiteiten van de Protestantse Gemeente Akkrum, die zijn eigen netwerk heeft als het om geestelijke ondersteuning en praktische hulp gaat. Plaatselijk Belang en Doarpskeamer ED hebben in het dorp ook hun eigen contacten. De drie initiatiefnemers willen de inwoners van Akkrum en Nes bewegen om in hun eigen straat te kijken naar mogelijke hulpvraag.

 

,Het gaat niet alleen om persoonlijke aandacht voor mensen, maar ook heel praktische zaken als het doen van boodschappen, medicijnen halen of een klusje doen’’, vertelt woordvoerder Eelco Sixma. De initiatiefgroep kiest er bewust voor om geen  medische hulp of bijvoorbeeld kinderopvang te regelen, want ,,daar zorgen de geëigende instellingen voor’’.

 

Mensen die hulp nodig hebben of hulp willen bieden kunnen terecht op het mobiele nummer 0617-556605. Zij komen terecht bij de leden van de initiatiefgroep, die bij toerbeurt de telefoon beheren. Hulpvragen worden doorgezet naar vrijwilligers.

 

Hulpvraag? Bel naar:  0617-556605

doarpskeamer.ed@gmail.com

info@pgakkrum.nl

 

Naar overzicht