Friesland - 18-11-2020

 

By it regeljen fan in útfeart tinke je der faaks oer wa’t der wol komme kin, en dan komt wolris de fraach of de pake- en beppesizzers ek meikinne? Myn antwurd is dan altyd itselde: wat wolle de bern?

 

De bân mei pake as beppe

Ja, it antwurd klinkt simpel, mar sa is it eins ek. Wat wolle de bern? Ik tink dat bern hiel goed sels oanfiele wat se wolle, en wy as folwoeksenen moatte ús dan oanpasse oan de bern. Want op dizze wize kriget elkenien de kans om op in goeie manier ôfskied te nimmen. No moat ik sizze dat ik in echter leafhawwer fan bern bin, en de bern dan faaks ek diel útmeitsje lit fan it gehiel. Se krije dan wolris in taakje fan my mei.

 

Pake is dea!

Sa kaam ik yn in moai doarpke yn Fryslân terjochte. In echte doarpsman wie ferstoarn en ik hie it kontakt mei syn bern en frou. It wie dúdlik, dit soe in útfeart wurde krekt wat oars as oars. In tsjinst yn syn loads, mei syn materialen om him hinne. Ja, en doe…de bern. Sy wiene sljocht op pake! Die moasten fansels hjirby wêze!

 

“Hoe jong bern ek binne, ek sy hawwe romte nedich om it ferlies in plak te jaan”

 

Bellenblaze en it grêf slúte

De dei fan de útfeart wie dêr en we hiene de grutte tafel fan pake út’e hûs yn’e loads set. By dizze tafel iten de bern altyd patat en koene se knutselje, kleure en wat al net mear. Dit mocht dus ek by de útfeart. En ja, ik mocht de tsjinst liede en frege de bern om mei inoar bellen te blaze. Dit mei de symboalyske gedachte dat eltse bel dy’t knapt in tút foar pake wie. Mei dizze gedachte hawwe de bern blaast om it libben! En doe, mei syn alles nei it grêf en ek dêr hawwe de bern meiholpen it grêf te sluten, mei harren eigen skep. De bern hiene dizze dei hurd wurke en giene werom nei de loads. Heit en mem oan de kofje, en de bern: oan de patat, by de tafel fan pake!

 

 

Mei in waarme groet fan
Leo Boermans

 

Fragen oer wat al as net kin by in útfeart.

Nim ris kontakt op mei Heslinga Uitvaartzorg,

berikber fia 0515- 85 57 57

as info@bvuitvaartzorg.nl

 


Fansels is dizze columnen de foto yn oerlis mei de belutsen famylje opmakke.


 
 

Columns Leo Boermans

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Gemeentenieuws Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2021-05-18-om
20-07-2021

MiddelPunt Media geeft inspiratie magazine uit

LEES MEER schermafbeelding-2021-08-03-om
03-08-2021

MiddelPunt zoekt bezorgers

LEES MEER turfbok

Varen met de turfbok

LEES MEER 21062850trainer-wilfred-meulma
22-07-2021

Tennistrainer 10 jaar in Akkrum

LEES MEER img0762
21-07-2021

Wethouder op bezoek bij Plaatselijk Belang Akkrum

LEES MEER geannuleerd-shantykoren-akkrum
22-07-2021

Shantydag in Akkrum gaat toch niet door

LEES MEER promobyld-foar-social-media
14-07-2021

Omrop Fryslân komt nei Akkrum/Nes!

LEES MEER foto-30-06-2021-om-1249
14-07-2021

Doe ook mee aan de buurtschouw

LEES MEER zcoc5hmreu6fs1talvwtw
14-07-2021

De Lantearne tuin, een ontmoetingstuin voor het hele dorp

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen