Grou - 03-12-2020

 

Afgelopen maand ontvingen alle ca. 50 organisaties in Grou een vragenlijst om na te gaan of zij geïnteresseerd zijn in een Multifunctioneel Centrum (MFC) in het dorp.

 

Zij zijn gevraagd om deze enquete vóór 1 januari a.s. in te leveren bij Pleatslik Belang Grou, dat als een van de partners deelneemt in een Grou brede werkgroep, die de haalbaarheid van zo’n MFC onderzoekt. Organisaties die niet zo’n vragenlijst hebben ontvangen, maar wel geïnteresseerd zijn, kunnen dit melden op communicatie@pbgrou.nl. Zij krijgen deze dan alsnog toegestuurd.

 

Grou is een van de weinige Friese dorpen –misschien wel het enige- dat een eigen dorpsaccommodatie ontbeert. In het verleden zijn ook wel eens pogingen in deze richting ondernomen, maar tot dusver zonder succes. De wens voor een MFC was vorig jaar dan ook de belangrijkste prioriteit in de visie ‘Zonnig Grou’ van Grou Breed, het overlegplatform van een tiental Grouster organisaties, dat ook fungeert als gesprekspartner met de gemeente. In die visie werd die wens als volgt benoemd: ‘Cultuurdorp Grou’: het creëren en bundelen van culturele voorzieningen en uitingen en het voorzien in fysieke ruimte(s) hiertoe.”

 

Begin dit jaar werd de werkgroep gevormd die het haalbaarheidsonderzoek gaat uitvoeren. Vanwege ‘corona’ vond de feitelijke start pas in september plaats. De werkgroep besloot in haar startbijeenkomst dat naast het culturele zeker ook het sociaal-maatschappelijke aspect in het MFC een plek zou moeten krijgen. Deze wens wordt ook nadrukkelijk ingebracht in Ontwikkelingsvisie die momenteel ook vanuit ‘Grou Breed’ wordt opgesteld en waar veel Grousters ook voor zijn benaderd om over mee te denken. Hoewel de Ontwikkelingsvisie zich in eerste instantie vooral richt op stedebouwkundige en landschappelijke aspecten liggen beide activiteiten met toevoeging van deze sociaal-culturele invalshoek zeker in elkaars verlengde en kunnen ze elkaar ook versterken. De gemeenschapszin en het organiserend vermogen van de Grousters staat daar volgens de werkgroep ongetwijfeld borg voor.

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER img6929
15-05-2024

Nieuwe wandelroute centrum Akkrum

LEES MEER whatsapp-image-2024-05-13-at-1
15-05-2024

Zonnig Reuzedei 2024 trekt veel publiek

LEES MEER BELEEF Midden-Friesland Zomer
30-04-2024

BELEEF Midden-Friesland - Zomer_2024

LEES MEER img2839
30-04-2024

Seizoen opening 2024 Openluchtmuseum It Damshûs

LEES MEER schermafbeelding-2024-05-15-om
15-05-2024

Te dwaan YN MIDDEN FRYSLÂN

LEES MEER drukwerkdeals-2024-01-16-a-en-
16-01-2024

Drukwerkacties Inclusief GRATIS Advertentie en/of Verspreiding

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen