Swichum - 12-01-2021

 

Sûnt desimber 2011 binne wy de behearders fan it tsjerkje fan Swichum. Mei in protte plesier ha wy dêr sûnt dy tiid op past en in protte aktiviteiten organisearre. Mar oan alles komt in ein, wy ha oanjûn dat wy der mei ophâlde woene, dus dat it tiid wie in opfolger/ster te sykjen.

 

Dat is slagge! De Stichting Âlde Fryske Tsjerken hat Hannie Schuurman út Wurdum ree fûn it stokje oer te nimmen mei yngong fan 1 april oansteande.

 

Wy sille it misse, al dy gesellige minsken dy’t foarby kamen, al dy moaie trouwerijen, de útfearten,de lêzingen, it joech in protte ferbining. It soe prachtig wêze dat wy noch wat organisearje kinne yn it foarjier, dat soe ús tiid moaier ôfslúte.

 

Wy hoopje dat Hannie like folle plesier krije sil yn it behearen fan it tsjerkje as dat wy dat hân hawwe en dat se der, krekt as ús, in protte energy fan krijt. Wy winskje har in moaie tiid ta.

 

Wa wit nochris oant sjen yn Swichum, tank foar alles,

 

Jan en Sietske Smidstra

 

www.kerkjevanswichum.nl

 

 

Foto: Berber van Oyen-Peenstra

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns


LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
20-01-2021

Valentijn-actie van Doarpskeamer Akkrum

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
20-01-2021

Doe jij mee met de training Politiek Actief?

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
20-01-2021

Rabobank sluit locatie Burgemeester Kuperusplein

LEES MEER 118506754275159007826679195773
20-01-2021

KBS Sint Radboud organiseert online schoolbingo

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
20-01-2021

Jonge Grouster talenten kunnen financiële bijdrage aanvragen

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-19-om
19-01-2021

Oan Tafel gaat naar Vietnam!

LEES MEER 3838928881110
12-01-2021

Oproep deelname kunstroute Slach troch Akkrum

LEES MEER dsc5347berbervanoyen
12-01-2021

Nije behearder Nikolaastsjerke Swichum

LEES MEER flyer-2
12-01-2021

Doppenactie KNGF geleidehonden

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen