Heerenveen - 07-05-2020

 

Het eerste kwartaal van 2020 ontvangen 18 verenigingen en stichtingen een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. In de eerste ronde van dit jaar werd ruim € 76.000,- uitgekeerd aan diverse mooie projecten in de regio. Door de maatregelen in verband met het corona virus konden de cheques niet persoonlijk worden overhandigd. Ook zullen de meeste activiteiten moeten worden uitgesteld.

 

De volgende 18 projecten ontvangen een bijdrage uit het Coöperatiefonds:   

 

Regio Gorredijk

● Jeugdsoos Upstairs uit Tijnje: € 1.000,- voor aanschaf van nieuwe (spel)materialen.
● Plaatselijk Belang Tijnje: € 1.000,- voor het project Bloeiende bermen rond De Tynje.

● Plaatselijk Belang Lippenhuizen: € 3.000,- voor de aanschaf van een zwaluwtil en bouw nestkastjes.

Regio Heerenveen

● Toonkunstkoor Heerenveen: € 1.000,- voor aanschaf van koormappen.

● Tennisvereniging Vegelinsoord: € 4.500,- voor aanschaf van LED-verlichting.

● Wijkraad Skoatterwald Heerenveen: € 6.000,- voor aanschaf van AED's.

● Tennisvereniging De Greveling uit Oudehaske: € 5.000,- voor verduurzaming van het tennispark.

 

Regio Mid-Fryslân

● CBS Ds. Hasperschool uit Akkrum: € 5.000,- voor vernieuwing van het schoolplein.

● Stichting Dorpshuis Hilaard-Hoptille: € 7.500,- voor de ver(nieuw)bouw van het dorpshuis.

● Grou Breed: € 4.000,- voor de aanschaf van een nieuw podium voor gezamenlijk gebruik.

● Trije Doarpen Skoalle uit Reduzum: € 7.500,- voor herinrichting en renovatie van het schoolplein.

● Grou 2030: € 3.500,- voor de aanschaf van informatiepanelen over natuurontwikkeling.

Regio Ooststellingwerf

● Plaatselijk Belang Helpt elkander uit Haulerwijk: € 1.000,- voor de renovatie van de Jeu de Boules baan.

 

Regio Weststellingwerf

● Plaatselijk Belang 'Tot nut en genoegen' uit De Blesse: € 7.500,- voor de renovatie van het dorpshuis.

● Korfbalvereniging SIOS uit Wolvega: € 5.000,- voor de aanschaf van LED sportverlichting.

● IJsclub Voorwaarts uit Oldelamer: € 5.000,- voor onderhoud aan de ijsbaan.

● Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne: € 7.500,- voor het realiseren van een uitnodigend schoolplein en ontmoetingsplek.

● Stichting Fluit en Kruid Weststellingwerf: € 1.250,- voor de bouw en plaatsing van nestkastjes.

 

Hoe versterkt Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland haar regio?

Verenigingen of stichtingen met een goed idee kunnen steun krijgen vanuit het Coöperatiefonds.

Met een bijdrage uit het Coöperatiefonds worden uiteenlopende initiatieven ondersteund die bijdragen aan de leefbaarheid van de lokale gemeenschap. De toekenning wordt gedaan door de commissie Coöperatiefonds, bestaande uit leden van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Zo bepalen leden hoe een deel van onze winst weer terugvloeit in de samenleving. Want onze leden weten als geen ander wat goed is voor de omgeving waarin zij graag leven. Als lokale bank dragen we hier graag aan bij en versterken zo de regio. Samen bereik je meer dan alleen.

Aanvraag indienen?

De commissie - bestaande uit leden van de bank – komen in juni, september en november weer bijeen om nieuwe aanvragen te behandelen. Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de website www.rabobank.nl/heerenveen en kijk onder ‘Sponsoring en donaties’.

 

Naar overzicht