- 23-12-2019

 

Op de valreep van 2019 was er mooi nieuws voor 20 verenigingen en stichtingen uit de regio. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 9 december in Heerenveen ontvingen de vertegenwoordigers een mooie bijdrage van Rabobank Heerenveen- Zuidoost Friesland. Er werd in totaal € 86.000,- uitgekeerd.

 

De volgende projecten ontvingen een bijdrage uit het Coöperatiefonds:

 

Regio Mid- Fryslân

St. Akkrum- Nes Centraal: voor de aanschaf van een podium voor diverse evenementen.

Plaatselijk Belang Grou: voor het realiseren van historisch boekwerk.

Tennisvereniging Akkrum: voor de aanschaf van LED- verlichting.

 

Regio Gorredijk

Muziekvereniging De Bazuin Tijnje: voor aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten.

Plaatselijk Belang Langezwaag: voor het realiseren van een herdenkingsmonument.

HNI Jubbega- Hoornsterzwaag: voor aanschaf van LED- verlichting.

St. Speeltuin Trimbeets uit Gorredijk: voor het inrichten van een nieuwe speel- en ontmoetingsplek.

Oog voor Elkaar/Hart voor Jubbega- Hoornsterzwaag: voor het onderhouden van AED’s en buitenkasten.

 

Regio Heerenveen

Vogelwacht Oude- en Nieuwehorne: voor het Natuurrijk speel- en beleefgebied De Fjilden.

Gymnastiekver. Hercules uit Gersloot: voor aanschaf van een nieuwe turn/acrovloer.

St. Bigband Heerenveen: voor aanschafvan een zanginstallatie.

Ook zijn er diverse bijdrages geleverd aan projecten uit West- en Ooststellingewerf.

 

Hoe versterkt Rabobank Heerenveen- Zuidoost Friesland haar regio?

Met een bijdrage uit het Coöperatiefonds worden uiteenlopende initiatieven ondersteund die bijdragen aan de leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Het afgelopen jaar is er in totaal € 247.950,- uitgekeerd aan tientallen projecten in de omgeving. Dit varieert van de herinrichting van schoolpleinen tot het verduurzamen van dorpshuizen door het plaatsen van zonnepanelen. Het Coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een winstuitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan maatschappelijke doelen. Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken zo de regio. Samen bereik je meer dan alleen.

 

Aanvraag indienen?

De commissie – bestaande uit leden van de bank – komen ook in 2020 meerdere keren bijeen om nieuwe aanvragen te behandelen. Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de website www.rabobank.nl/heerenveen en kijk onder ‘Sponsoring en donaties’.

 

Naar overzicht