Akkrum - 12-08-2020

 

De restauratie van de toren bij de Terptsjerke in Akkrum is afgerond. Afgelopen woensdag 12 augustus is op het hoogste punt de torenhaan teruggeplaatst.

 

De haan en de bol zijn door de restaurateur Klaes Posthuma uit Akkrum opnieuw verguld. Hij deed ook de ontdekking van de bijzondere teksten in de pijnappel, die bij de herbouw van de toren in 1882 zijn genoteerd.

 

“Van buiten goud, van binnen hol,
Ben ik toch Akkrums grootste bol.”

 

“Al ben ik van binnen niet gevuld,
Van buiten ben ik door
M. Bakker verguld.”

 

“17 juli 1882 kwam de haan
boven op mij te staan,
Dat heeft Jan Sjoukes Hidma gedaan.”

 

De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft gemeend om ter gelegenheid van de restauratie, in dit bijzondere jaar, opnieuw een notitie in de bol te plaatsen.

 

Maitiid 2020
“Troch it koronafirus is de
hiele wrâld oerstjoer,
Yn dy dagen komme der
nije laaien op de toer.”

 

Het spitse dak van de toren vertoonde de laatste jaren op de hoeken flinke lekkages, waardoor het achterliggende houtwerk is gaan rotten. Verschillende balken uit de spantconstructie zijn hersteld en meer dan de helft van het dakhout is vervangen. Ook is de leibedekking op de torenspits geheel vernieuwd. Gelijktijdig met deze restauratie is tevens het voegwerk hersteld, alle houtwerk geschilderd en de stilstaande klok aan de noordkant gerepareerd.

 

De opdrachtgever van de werkzaamheden is de Monumentenstichting Boarnsterhim.

De restau­ratie is voorbereid en begeleid door de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland en wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Swart uit Eastermar, Schildersbedrijf Wits Noord en Marcel Hendriks Leidekkersbedrijf.

 

Het werk is financieel mede moge­lijk gemaakt door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Provincie Fryslân, de Gemeente Heerenveen, de PKN gemeente Akkrum, de Gravin van Bylandt Stichting, de Meindersma-Sybenga Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Dr. Hendrik Muller`s Vaderlandsch Fonds, het Dinamo Fonds en de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland.

 

Sinds eind 2010 is de Monumentenstichting Boarnsterhim, naast nog 7 andere Rijksmonumenten, eigenaar van de kerktoren van Akkrum. De afgelopen jaren heeft deze stichting veel onderhouds- en restauratiewerk uit laten voeren aan haar eigendommen. Veel achter­stallig onderhoud is inmiddels weggewerkt.

 

Op de website: www.monumentenstichting.nl van de Monumentenstichting Boarnsterhim is meer te lezen over deze stichting en de geschiedenis van de kerktoren van Akkrum.

 

 

Op de foto: De torenhaan wordt terug geplaatst door Piet Vellinga van Monumentenstichting Boarnsterhim en Siebe Talsma van Bouwbedrijf Swart

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Gemeentenieuws Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2021-05-12-om
12-05-2021

Doarspkeamer start plantenbieb

LEES MEER 2021-4-truck-hotel5-kopie
12-05-2021

Sleep Like a Trucker in Akkrum

LEES MEER unknown
12-05-2021

Zonnepont ‘De Oerhaal’ Warten vaart weer dagelijks

LEES MEER foto-lbs-1
12-05-2021

Friese Rabobanken planten een boom voor iedere nieuwe hypotheek

LEES MEER technopark-2
11-05-2021

Doe Dagen vmbo-leerlingen groot succes

LEES MEER koninklijke-onderscheiding-
11-05-2021

Koninklijke Ûnderskieding foar Martsje Scholte-Jonkman

LEES MEER foto-mp-ii
11-05-2021

Koningsdag op It Tredde Sté

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
04-05-2021

Ontdek onze columns

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
01-05-2021

Restaurant Meer van Lenten is verkocht

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen