Akkrum - 23-01-2020

 

In oktober en november hebben wij als werkgroep Tsjerkebleek plannen gepresenteerd voor de herinrichting van de Tsjerkebleek en omgeving. 

 

Na de druk bezochte 4 info bijeenkomsten heeft de werkgroep even pas op de plaats gemaakt om de inwoners van Akkrum en Nes gelegenheid te geven om tot 1 januari jl. schriftelijk te kunnen reageren op de plannen. Er is positief gereageerd op het plan, en er waren zeker ook punten van kritiek. Wij willen u graag vertellen wat er is gedaan, wat de status is van de plannen en wat de vervolgstappen zijn.

Aan de planvorming is 1,5 jaar gewerkt samen met BugelHajema adviseurs. Nadat de samenwerking (het begin was in 2016 )met de gemeente na 2 jaar spaak liep, hebben wij als werkgroep aangegeven graag zelf een ontwerp te willen maken. De gemeente vond dit een goed idee en heeft de werkgroep daarop de opdracht gegeven om te komen tot een gedragen ontwerp. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor een adviseur om dit te begeleiden. Voor alle duidelijkheid; de gemeente heeft nog geen geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de plannen, daarover zal de gemeenteraad uiteindelijk moeten besluiten.

Het plan dat op de avonden is gepresenteerd, is een ontwerp plan en nog geen definitief plan. Doel van de avond was om te horen wat het dorp, de inwoners en ondernemers van de plannen vinden. Van de avonden zijn er aantekeningen gemaakt van de op- en aanmerkingen. Daarnaast hebben we enkele brieven en mails gekregen van inwoners om aandacht te vragen voor specifieke aandachtspunten. Afgelopen maandag 13 januari is de werkgroep bijeengeweest om de vervolgstappen af te spreken.

 

Alle reacties worden op een rij gezet, en elk punt wordt voorzien van reactie. Is aanpassing van het ontwerp mogelijk? Of is aanpassing geen goed idee en waarom niet. Dit willen we samen met u bespreken op een nieuwe bewonersavond waarvoor u wordt uitgenodigd. We verwachten in mei. Daarna rond de werkgroep haar werk af en draagt het ontwerp over naar de gemeente. Omdat de gemeenteraadsleden in november niet op de info avond konden zijn, zal de werkgroep het ontwerp in februari aan de raad presenteren. Het gaat om een informerende vergadering. Er worden geen besluiten genomen. De op- en aanmerkingen van de inwoners worden in de presentatie meegenomen.

In de loop van dit jaar moet duidelijk worden of en hoeveel financiën er beschikbaar komt voor de uitvoering van de plannen. Als de gemeenteraad besluit dat dit project door kan gaan, zal de verdere uitwerking van de plannen door de gemeente gedaan worden. Wat wij als werkgroep mooi vinden, is dat de plannen zijn gaan leven onder onze inwoners, er is onderling over gesproken en we zijn er op aan gesproken, prachtig.

 

Namens de werkgroep

Aize Wijnstra

Naar overzicht