Nes - 20-01-2020

 

Wetterskip Fryslân verhoogt de waterkering in de omgeving van Nes, gemeente Heerenveen. Het gaat om kleine delen van deze kering langs de Nesker Sylroede en de Burstermerrak tussen Nes en Pean. Deze voldoet op een paar plekken niet aan de vereiste hoogte en stabiliteit. Daarom verhoogt het waterschap de kering op deze locaties en verstevigt het met nieuwe beschoeiing.

Wetterskip Fryslân werkt constant aan een goed functionerend watersysteem. Het verbeterd een deel van de waterkeringen waarna deze voldoen aan de eisen. Met het verbeteren van de waterkeringen beperkt Wetterskip Fryslân wateroverlast in omgeving Nes.  

Schoon water voor waterplanten en - dieren
Ook worden natuurvriendelijke oevers op enkele locaties verbeterd of aangelegd. Een aantal sloten en vaarten worden daar breder gemaakt en de oevers langzaam aflopend.Daar profiteren waterplanten en –dieren van. Dit worden ook wel natuurvriendelijke oevers genoemd. Vooral waterplanten en riet zuiveren het water en zorgen dus voor een betere waterkwaliteit.

Planning
Het waterschap heeft het grootste deel van de oevers en kaden in het gebied al eerder aangepakt. Nu gaat het om resterende werkzaamheden, veelal op het terrein van particulieren en bedrijven. Volgens planning moet het werk voor september 2020 klaar zijn.

Naar overzicht