Friesland - 02-12-2020

 

In 2021 investeert Wetterskip Fryslân 86 miljoen euro in diverse projecten. Hiermee houdt het waterschap de zorg voor droge voeten, schoon water en veilig wonen, werken en recreëren in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier op orde. Zo start in 2021 een grote renovatie van de rioolwaterzuiveringen in Heerenveen en Leeuwarden. Ook werkt het waterschap op meerdere locaties aan een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding, zoals in gebied Oldelamer/Nijelamer. Dit staat in de begroting van 2021.

 

Stijging waterschapslasten gelijk aan inflatie

Zoals vorig jaar afgesproken, blijft de stijging van de waterschapslasten in 2021 gelijk aan de inflatie. Dat betekent dat gezinnen met een eigen woning van € 200.000 ongeveer drie euro meer betalen voor het werk van Wetterskip Fryslân. Die verhoging geldt niet alleen voor gezinnen met een eigen woning, maar ook voor andere soorten huishoudens en bedrijven.

 

Klimaat grote uitdaging

Het klimaat blijft één van de grootste uitdagingen in het waterbeheer. Samen met boeren, inwoners, bedrijven en overheden zoekt Wetterskip Fryslân naar slimme en structurele oplossingen voor een veilige en leefbare omgeving. Zo schrijft het waterschap sinds afgelopen jaar samen met partners aan een ‘Blauwe Omgevingsvisie’, waarin wordt nagedacht over het waterbeheer in 2050-2100. Eind 2021 wordt de visie vastgesteld.

 

Op de korte termijn zet het waterschap, met de Regio Deal Zuidoost-Friesland, in op projecten om meer water vast te houden in perioden met extreme neerslag. Ook in de aanbestedingen van het waterschap wordt duurzaamheid een belangrijker criterium.

 

Samenwerking belangrijk

Wetterskip Fryslân blijft in 2021 intensief samenwerken met andere overheden. Zo werkt het waterschap samen in de Friese Veenweideaanpak en wordt de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer gebiedsgericht opgepakt. Ook wil het waterschap op Schiermonnikoog samen met de omgeving aan de slag met de toekomstige dijk- en duinversterking op het eiland.

 

Tekort op begroting 2021

De begroting van 2021 kent een tekort van 6,5 miljoen euro. Hierin houdt het waterschap er rekening mee dat mogelijk meer inwoners en bedrijven door corona financieel moeilijk zitten en hun waterschapslasten niet kunnen betalen. Het tekort wordt opgevangen door gebruik te maken van de reserves. Hierdoor is de lastenverhoging beperkt. In 2022 wil Wetterskip Fryslân voor dezelfde insteek kiezen. Het waterschap werkt toe naar een sluitende begroting in 2023.

 

De begroting 2021 wordt op 30 november in de commissie Dijken, Steden en Financiën besproken en op 15 december aan het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân voorgelegd.

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Gemeentenieuws Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2021-05-12-om
12-05-2021

Doarspkeamer start plantenbieb

LEES MEER 2021-4-truck-hotel5-kopie
12-05-2021

Sleep Like a Trucker in Akkrum

LEES MEER unknown
12-05-2021

Zonnepont ‘De Oerhaal’ Warten vaart weer dagelijks

LEES MEER foto-lbs-1
12-05-2021

Friese Rabobanken planten een boom voor iedere nieuwe hypotheek

LEES MEER technopark-2
11-05-2021

Doe Dagen vmbo-leerlingen groot succes

LEES MEER koninklijke-onderscheiding-
11-05-2021

Koninklijke Ûnderskieding foar Martsje Scholte-Jonkman

LEES MEER foto-mp-ii
11-05-2021

Koningsdag op It Tredde Sté

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
04-05-2021

Ontdek onze columns

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
01-05-2021

Restaurant Meer van Lenten is verkocht

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen