Grou - 29-01-2021

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

Tegenwoordig zijn veel mensen mantelzorger. Ze helpen zieke ouders, buren of kennissen die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Van Dale definieert het begrip mantelzorg als “aanvullende, niet-beroepsmatige hulpverlening aan bejaarden, zieken en andere hulpbehoevenden.” De maatschappij verandert, men wordt steeds meer geacht thuis te blijven wonen en zelf ervoor te zorgen dat de nodige hulp ingeroepen kan worden. In 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd met als doel dat iemands sociale netwerk en de bestaande gemeentelijke voorzieningen zo goed mogelijk moeten worden benut in de eigen leefomgeving.

 

Mensen gaan daarom in een woongemeenschap wonen en ouders en kinderen bedenken mogelijkheden hoe zij eventuele zorg in de toekomst samen kunnen verwezenlijken. Sommige ouders en kinderen gaan in één huis wonen, anderen verbouwen een gedeelte van hun huis tot twee wooneenheden of men zet een mantelzorgwoning in de tuin. Sinds 2014 bestaat de mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij op één adres twee woningen te realiseren.

 

Om vergunningsvrij te mogen bouwen moet er sprake zijn van een zogenaamde mantelzorgwoning. Er is sprake van een mantelzorgwoning als het gaat om huisvesting voor een huishouden van maximaal twee personen in of bij een andere woning, waarvan één persoon mantelzorg geeft of krijgt. In het Besluit Omgevingsrecht zijn voorwaarden opgenomen waaraan een mantelzorgwoning moet voldoen, zoals de maximale oppervlakte en de plaats ervan (niet in de voortuin). Verder dienen bij beëindiging van de mantelzorg het huis of de aangebrachte voorzieningen weer verwijderd te worden.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om mantelzorg vorm te geven. De woning van de ouders kan verbouwd worden, zodat een kind, eventueel met gezin, bij de ouders intrekt. Ook bestaat de mogelijkheid dat in het huis van één van de kinderen voorzieningen worden getroffen om de ouders te huisvesten. Een derde mogelijkheid is een mantelzorgwoning in de tuin.

 

Een mantelzorgwoning voor ouders in de tuin van het huis van een kind, wordt eigendom van het kind, ook als de ouders de mantelzorgwoning betaald hebben. Als de ouders zelf dit huis in eigendom willen houden, dient er een notariële akte te worden opgemaakt waarin een recht van opstal wordt gevestigd. Doen de ouders dit niet, dan is de woning een schenking aan het kind. Als de ouders de woning gefinancierd hebben door middel van een lening, is de rente van deze lening alleen aftrekbaar van de belasting als er een opstalrecht is vastgelegd.

 

In alle gevallen is het belangrijk goede afspraken te maken over de financiering en deze vast te laten leggen. Daarnaast moeten zowel de ouders als het kind testamenten opstellen waarin wordt geregeld wie wat erft in het geval van overlijden. De belangen van de andere kinderen spelen daarbij ook een rol. Het regelen van mantelzorgvoorzieningen is een ingewikkeld proces, waarbij het essentieel is goed na te denken over de juridische en fiscale gevolgen en, voordat men besluiten neemt, advies te vragen.

 

Voor meer informatie over een mantelzorgwoning bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een telefonische afspraak of een bespreking via Facetime of Skype kan natuurlijk ook.

 

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam BosNaar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER meet-drive-29-02-2024
20-02-2024

Werff Talent, Tilstra en Oosterpoort-Knol slaan handen ineen bij organiseren banenmarkt

LEES MEER img-20240209-wa0001
20-02-2024

Drijfveer & De Koken hebben Green Key certificaat goud behaald

LEES MEER flyer-bert-natuur2024020115241
06-02-2024

Jirnsum, op de (groene) toekomst voorbereid?

LEES MEER mp2404pagina12
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER drukwerkdeals-2024-01-16-a-en-
16-01-2024

Drukwerkacties Inclusief GRATIS Advertentie en/of Verspreiding

LEES MEER schermafbeelding-2021-12-21-om

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen