Je hebt gezocht op www.notarismirjam.nl

Alternatieven voor onterven van kinderen

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   ouders kunnen besluiten om in hun testament één of meer kinderen te onterven. zij kunnen daar verschillende redenen voor hebben. er kan al jaren geen contact meer zijn tussen ouders en kind, e...

Alternatieven voor onterven van kinderen (vervolg)

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   in een vorige bijdrage in middelpunt zijn een aantal alternatieven voor het onterven van kinderen besproken. in dit nummer worden de mogelijkheden van het benoemen van een bewindvoerder, van het opnemen van e...

Bijstandsgerechtigd en erven

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   op 1 januari 2015 werd de wet werk en bijstand vervangen door de participatiewet. het doel van deze wet is om alle nederlanders een bestaansminimum te geven. iedereen boven de 18 die g...

Dag van de Scheiding 2020

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos op vrijdag 11 september 2020 organiseert de vereniging van familierecht advocaten en scheidingsmediators voor de tiende maal een ‘dag van de scheiding’. deze dag is bedoeld om geïnteresseerden informatie over een echtscheiding t...

De aandeelhoudersovereenkomst

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) is een onderneming met één of meer aandeelhouders. een bv wordt opgericht door middel van een notariële akte. in deze akte worden de statuten van d...

De startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   elke koper van onroerend goed moet overdrachtsbelasting betalen. het tarief is 10,4% over de waarde van het onroerend goed. als het gaat om een huis dat als hoofdverblijf wordt gebruikt, is het t...

Depot bij de notaris

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   een depot bij de notaris houdt in dat er een bedrag op de kwaliteitsrekening van de notaris wordt overgemaakt óf blijft staan om een geschil op te lossen. een kwaliteitsrekening is een a...

Een familie hypotheek

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   een bank stelt aan iemand die een huis wil kopen en daarvoor een lening nodig heeft een aantal voorwaarden. de koper moet een stabiel inkomen hebben om de hypotheek te kunnen aflossen. d...

Een huurwoning en de (ver)huurder overlijdt

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   een huurovereenkomst eindigt niet automatisch door het overlijden van de verhuurder of de huurder. bij het overlijden van de verhuurder gaan de rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst over op diens erfgenamen. z...

Een nalatenschap afwikkelen

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   wanneer iemand overlijdt is het niet altijd duidelijk wie de nalatenschap gaat afwikkelen. als er een testament is kan daarin een executeur (vroeger executeur-testamentair) benoemd zijn. dit kan één van de erfgenamen, m...

Een notariële akte, een tolk nodig?

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   de wet op het notarisambt schrijft voor dat notariële akten in het nederlands moeten worden opgesteld. als duidelijk is dat een cliënt de nederlandse taal onvoldoende beheerst, dient bij passeren van de a...

Een samengesteld gezin en de rol van de notaris

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   tegenwoordig groeien steeds meer kinderen op in een samengesteld gezin, ook wel ‘patchwork family’ of ‘fusiegezin’ genoemd. een samengesteld gezin bestaat uit partners met kinderen uit een eerdere relatie en soms gezamenlijke k...

Een samengesteld gezin en de rol van de notaris (deel 2)

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   in middelpunt nr 24 zijn de gevolgen van het overlijden van een partner met een samengesteld gezin besproken. een samengesteld gezin bestaat uit partners met kinderen uit een eerdere relatie en soms g...

Een vakantiehuis kopen

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   de coronacrisis heeft tot gevolg dat veel mensen deze zomer besluiten op vakantie in eigen land te gaan. relatief coronavrije gebieden, zoals de noordelijke provincies, hebben daarbij de voorkeur. vakantie in friesland, i...

Een vraag van een lezer

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   welke rechten hebben kinderen uit een eerste huwelijk als de langstlevende ouder overlijdt?   een lezer van middelpunt heeft de vraag gesteld welke rechten kinderen uit een eerste huwelijk hebben als de langstlevende ouder o...

Einde jubelton

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   volgens de plannen van de regering komt er in 2024 een einde aan de jubelton. de jubelton is een wettelijke regeling die inhoudt dat een bedrag van € 106.671,00 (2022) belastingvrij mag w...

EPN en de Dag van het Erfrecht

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   epn is een afkorting van “estate planners in het notariaat”. naast “landgoed” betekent het engelse woord estate in juridische zin “nalatenschap of boedel”. een nalatenschap bestaat uit alles wat men achterlaat na o...

Erfdienstbaarheid, kwalitatieve verplichting, kettingbeding

Home / Columns

column door: notariskantoor mirjam bos   verkopers en kopers van onroerend goed leggen afspraken vast in een koopovereenkomst of een notariële akte van levering. als deze afspraken ook moeten gelden voor volgende kopers van hetzelfde onroerend goed, dienen d...

Erfenis verdwenen?

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   wat kunnen erfgenamen doen die vermoeden dat een deel van hun erfenis verdwenen is? de overledene had een huis, heeft dat verkocht en na overlijden blijkt dat er nauwelijks geld over i...

Geheimhoudingsplicht van de notaris

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   net als artsen en advocaten hebben notarissen een beroepsgeheim. de wet op het notarisambt vermeldt dat notarissen en hun medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben “ten aanzien van al hetgeen waarvan zij uit hoofde v...

Grondspeculatie en de rol van de notaris

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   grondspeculatie is de laatste tijd veel in het nieuws. van grondspeculatie is sprake als iemand een perceel landbouwgrond koopt, deze grond in een groot aantal kleine stukjes verdeelt en deze stukjes te k...

Het Didam-arrest

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   op 26 november 2021 heeft de hoge raad (de hoogste rechter in nederland) het didam-arrest uitgesproken. didam is een gemeente in de provincie gelderland. deze gemeente verkocht een perceel grond aan een p...

Het kleinkindlegaat

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   als grootouders in hun testament een bedrag aan één of meer kleinkinderen nalaten, wordt dit een kleinkindlegaat genoemd. in 2010 is het bedrag dat grootouders aan kleinkinderen belastingvrij kunnen nalaten gelijkgesteld a...

Huwelijkse voorwaarden niet bijgehouden?

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   als men in nederland in het huwelijk treedt ontstaat er een gemeenschap van goederen. vóór 2018 hield dit in dat alle bezittingen en schulden van een echtpaar gemeenschappelijk waren. sinds 2018 is d...

Legitieme portie of kindsdeel?

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   als ouders overlijden en er geen testament is, hebben hun kinderen recht op een wettelijk erfdeel. in een gezin met vier kinderen erft ieder kind 1/4e gedeelte van de erfenis. als o...

Mantelzorgwoning

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   tegenwoordig zijn veel mensen mantelzorger. ze helpen zieke ouders, buren of kennissen die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. van dale definieert het begrip mantelzorg als “aanvullende, niet-beroepsmatige hulpverlening aan bejaarden, z...

Mediation: in goed overleg uit elkaar

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   “verliefd, verloofd, getrouwd…. tot de dood ons scheidt” is een droom voor velen die een relatie beginnen. helaas komt het in veel situaties voor dat echtparen, geregistreerde partners of samenwonende stellen besluiten u...

Nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   op 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. deze wet heeft gevolgen voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. het doel van de wet is de k...

Nieuwe wet overdrachtsbelasting

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   iedereen die onroerend goed koopt of krijgt moet overdrachtsbelasting betalen.  het tarief in de huidige wet is 6%, met als uitzondering het kopen of krijgen van een huis, dan is het tarief 2...

Notariskantoor Mirjam Bos uit Grou ontwikkelt kaartspel voor koppels

Home / Archief

onlangs heeft notariskantoor mirjam bos het eigen ontwikkelde kaartspel ‘goed geregeld’ voor koppels uitgebracht. dit kaartspel is bedoeld om stellen bewust te laten maken welke zaken je moet en kan regelen om het samen goed v...

Ouderlijk gezag

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   echtparen of geregistreerde partners met een kind hebben gezamenlijk ouderlijk gezag. dit houdt in dat zij het kind wettelijk vertegenwoordigen en de verplichting hebben het kind te verzorgen en op te voeden. z...

Overdracht van een onderneming

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   iedereen met een eigen onderneming krijgt te maken met de vraag wat er met het bedrijf moet gebeuren als hij of zij er mee wil stoppen of als hem of haar iets o...

Overdrachtsbelasting

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   iedereen die onroerend goed koopt of door een schenking verkrijgt, moet overdrachtsbelasting betalen. deze belasting was ooit 6%, werd op 1 januari 2022 verhoogd naar 8% en wordt per 1 januari 2023 v...

Overdrachtsbelasting en sleutelverklaring

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   iedereen die onroerend goed koopt of krijgt, moet overdrachtsbelasting betalen. overdrachtsbelasting is verschuldigd op het moment dat de akte van overdracht van het onroerend goed bij de notaris getekend wordt. het t...

Samen een huis kopen: de hypotheekrenteaftrek

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   in middelpunt nr 20 zijn de financiële gevolgen van het gezamenlijk kopen van een huis beschreven. deze bijdrage behandelt de fiscale gevolgen van het afsluiten van een hypotheek en het investeren van e...

Samen een huis kopen: financiële gevolgen

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos als mensen samen een huis kopen moeten er afspraken worden gemaakt over de financiering van het huis. wordt er een hypotheek afgesloten? is er eigen geld en wie betaalt welk deel? verder i...

Samenlevingscontract met testament

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   partners die samenwonen en niet kiezen voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap kunnen een samenlevingscontract opstellen. een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke s...

Schenking of gift?

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   december is de maand waarin veel mensen geschenken geven of krijgen. het werkwoord schenken heeft verschillende betekenissen: mensen schenken koffie of thee, geldbedragen, cadeaus en ook aandacht en vertrouwen. verder is s...

Twee wetten gewijzigd voor ondernemers

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   een zelfstandig ondernemer kan een eenmanszaak hebben of zijn onderneming ondergebracht hebben in een b.v. een eenmanszaak is een onderneming met één eigenaar, die verantwoordelijk is voor het bedrijf. de b.v. i...

Verboden beschikkingen in een testament

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   onlangs heeft het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg een uitspraak gedaan die te maken heeft met erfrecht. dit tuchtcollege heeft een verpleegkundige geschorst, omdat zij in het testament van een voormalig patiënt t...

Verjaring van een geldvordering

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   het komt regelmatig voor dat partners samen een huis kopen of verbouwen en één van beiden meer geld investeert dan de ander. bijvoorbeeld als een partner een schenking heeft gekregen of een e...

Verklaring van erfrecht

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   als iemand overlijdt, geeft een uitvaartverzorger het overlijden door aan het bevolkingsregister van de gemeente van overlijden. deze melding heeft tot gevolg dat overheidsinstanties, zoals belastingdienst en sociale verzekeringsbank, en ook sommige p...

Verlaging jubelton en het UBO-register

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   in middelpunt nummer 4 werd het einde van de jubelton per 1 januari 2024 behandeld. de wens van de regering om deze belastingvrijstelling per 1 januari 2023 af te schaffen blijkt niet m...

Wettelijke rechten van onterfde partners

Home / Columns / Columns Notariskantoor Mirjam Bos

column door: notariskantoor mirjam bos   het gebeurt steeds vaker dat getrouwde of geregistreerde partners hun partner onterven. een reden daarvan kan zijn dat de partner opgenomen is in een zorginstelling. een tweede reden kan zijn dat men n...