Grou - 06-01-2021

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

December is de maand waarin veel mensen geschenken geven of krijgen. Het werkwoord schenken heeft verschillende betekenissen: mensen schenken koffie of thee, geldbedragen, cadeaus en ook aandacht en vertrouwen. Verder is schenken een juridische term. Een schenking is dan een overeenkomst “om niet”, met als gevolg dat van twee partijen de één rijker wordt en de ander armer. Bij een overeenkomst van schenking doet één partij een aanbod en de andere partij aanvaardt die. “Om niet” houdt in dat er geen sprake mag zijn van een tegenprestatie. Als een boot met een waarde van € 80.000,00 verkocht wordt voor € 50.000,00, geldt de € 50.000,00 als tegenprestatie en is de resterende € 30.000,00 een gift, geen schenking. Als er niets wordt betaald voor de boot is dat juridisch een schenking. Ook moet een schenking vrijwillig zijn. De wet noemt dit “vrijgevigheid”. Degene die schenkt gunt de ontvanger iets, zonder zakelijke of morele motieven.

 

Overeenkomsten van schenking zijn vormvrij. Dit houdt in dat de wet niet voorschrijft hoe de overeenkomst vastgelegd moet worden. Het kan ook een mondelinge overeenkomst zijn. Toch is het beter om een schenking schriftelijk vast te leggen, om geen onduidelijkheden te laten ontstaan en een bewijsmiddel van de schenking te hebben. Een schenking kan vastgelegd worden in een notariële akte. In de volgende gevallen is een notariële akte zelfs verplicht: bij een schenking van grond, woning of aandelen, bij een schenking “op papier” of als men een schenking aan een goed doel volledig van de inkomstenbelasting wil aftrekken.

 

Een schenking op papier is een overeenkomst om een bepaald bedrag bij overlijden uit te keren. De schenker schenkt een bedrag aan de ontvanger en leent dit als het ware van de ontvanger terug. De belastingdienst verplicht de schenker jaarlijks 6% rente over het geleende bedrag aan de ontvanger te betalen. Voor de inkomstenbelasting mag de schenker het geschonken bedrag in aftrek brengen, voor de ontvanger geldt het bedrag als vermogen. Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met de financiële omstandigheden van de ontvanger, omdat de schenking gevolgen heeft voor diens belastingaangifte, eventuele uitkeringen of toeslagen.

 

Giften aan een goed doel zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, als het geldbedrag hoger is dan de in de aangifte aangegeven drempel. Het bedrag is volledig aftrekbaar als de schenking is vastgelegd in een notariële akte en vijf jaar lang hetzelfde bedrag geschonken wordt aan dezelfde organisatie. Deze organisatie dient een Algemeen Nut Beogende Instelling te zijn of, anders gezegd, een ANBI-status te hebben.

 

Iedereen die een schenking ontvangt, moet daarover schenkbelasting betalen. De ontvanger is verplicht daarvan aangifte te doen. Partners en kinderen betalen 10% schenkbelasting, kleinkinderen 18% en alle anderen 30%. Voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt in 2020 een vrijstelling van € 5.515,00. Dit bedrag mag eenmalig worden verhoogd tot € 26.457,00 of € 103.643,00 zolang het kind geen 40 jaar is. Bij het laatste bedrag geldt als extra voorwaarde dat het bedrag besteed moet worden aan de eigen woning van het kind. Aan kleinkinderen en anderen mag jaarlijks € 2.208,00 belastingvrij worden geschonken. Goede doelen hoeven geen schenkbelasting te betalen. Volgend jaar worden alle van schenkbelasting vrijgestelde bedragen éénmalig met ruim € 1.000,00 verhoogd.

 

Wilt u meer weten over schenken, dan bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een telefonische afspraak of een bespreking via Facetime of Skype kan natuurlijk ook.

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam Bos 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns


LEES MEER penne
22-01-2021

Penne met biefreepjes

LEES MEER zandberg
22-01-2021

'Gekkenhuis'

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
21-01-2021

Aangepast Sint Piterfeest in 2021

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
20-01-2021

Valentijn-actie van Doarpskeamer Akkrum

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
20-01-2021

Doe jij mee met de training Politiek Actief?

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
20-01-2021

Rabobank sluit locatie Burgemeester Kuperusplein

LEES MEER 118506754275159007826679195773
20-01-2021

KBS Sint Radboud organiseert online schoolbingo

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
20-01-2021

Jonge Grouster talenten kunnen financiële bijdrage aanvragen

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-19-om
19-01-2021

Oan Tafel gaat naar Vietnam!

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen