Akkrum/Nes - 21-08-2023

 

Column

Nieuws van Duurzaam Akkrum Nes

Tekst: Tineke Cazemier

 

Maandelijks zullen we u meenemen in de activiteiten van Duurzaam Akkrum Nes (DAN) en een inkijk geven in de projecten waar DAN zich hard voor maakt.

 

Uitvoerig is de afgelopen tijd op deze pagina geschreven over de totstandkoming van het zonnepark Leppagreide (5500 zonnepanelen) tussen de spoorlijn en Rijksweg A32 bij het aquaduct. De jaarlijkse elektriciteitsproductie van het park is ongeveer gelijk aan het gemiddeld verbruik van 750 woningen. Ter info: In Akkrum en Nes staan circa 1800 woningen.

 

Minder bekend is dat Energiecoöperatie “Duurzaam Akkrum-Nes” (DAN) ook deelneemt in de realisatie van andere zonneparken in de gemeente Heerenveen. DAN is lid van SHEC.

SHEC staat voor: “Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie”. Dit is een overkoepelende coöperatie die is opgericht door de lokale energie coöperaties in de gemeente Heerenveen. Te weten die van Akkrum-Nes (DAN), Aldeboarn en van de Aengwirden (Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot). Later is ook Energie Cooperatie “BUITENgewoon Duurzaam” uit Heerenveen lid geworden.

 

Waarom een grote overkoepelende coöperatie?

Aanleiding was het voornemen van de gemeente Heerenveen om ten noord-0osten van het Klaverblad bij Heerenveen een groot zonnepark (KNO) te realiseren. Het betrof een gebied van ca 140 ha volledig in eigendom van de gemeente. Er is onlangs een bestemmingsplan vastgesteld met daarin het zonnepark, een bedrijventerrein en ruimte voor natuurinclusieve landbouw.

 

De gemeente streeft naar minimaal 51% lokaal eigendom van zonneparken. De meeste parken in Nederland worden namelijk door private, vaak buitenlandse, investeerders gerealiseerd. Vandaar dat SHEC zich in 2021 meldde. Belangrijk was dat SHEC geen winstoogmerk heeft en als doelstelling heeft dat de netto-opbrengsten geïnvesteerd worden in duurzame energieprojecten ten behoeve van de inwoners van de gemeente.

Onlangs heeft SHEC de gemeentelijke vergunning voor de bouw van het park met 42.000 (!) zonnepanelen ontvangen. Er wordt nu gewerkt aan de aanvraag voor een zogenaamde SDE-subsidie. Dit is een garantiesubsidie, die het verschil betaalt tussen een door de overheid vooraf vastgestelde verkoopprijs van de elektriciteit en de eventueel lagere werkelijk gerealiseerde verkoopprijs. De subsidie wordt jaarlijks berekend en geldt 15 jaar. Dat is meestal ook de periode dat rente en volledige aflossing moet worden betaald aan financiers

 

Drijvend Zonnepark “De Dolten”

Tijdens de eerste besprekingen met de gemeente over KNO meldde het bedrijf Groenleven, bouwer en eigenaar van het drijvend Energiepark “De Dolten”, zich bij SHEC met het voorstel om het park aan de coöperatie te verkopen. Het park drijft op het water van de zandwinplas, vlak bij de afrit Oudehaske, aan de noordkant van de A7. Na lange onderhandelingen heeft in 2021 de verkoop plaatsgevonden. SHEC is aandeelhouder (51%) geworden, samen met het “Funs Skjinne Fryske Energy” (FSFE). De elektriciteitsproductie komt overeen met het gemiddeld gebruik van 2500 woningen. Het jaar 2022 met zijn torenhoge energieprijzen was heel gunstig voor de exploitatie van het park.

 

Tenslotte

Helaas hadden we in juli door het donkere en regenachtige weer een slechte opbrengst van ons zonnepark Leppagreide en wil ik nog aandacht vragen voor onze nieuwe website te bereiken via DAN.frl

 

 

Tom Yntema

Voorzitter Duurzaam Akkrum-Nes

 

 

Foto: Opbrengst zonnepark Leppagreide in juli 267 MWH, goed voor 77 huishoudens.

 

 

Columns Duurzaam Akkrum-Nes

 

 


Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER img-20230905-wa0012
12-09-2023

Opening samenwerking jeugdvoetbal Oldeboorn/Akkrum

LEES MEER de-dames-pand-met-ipad
29-08-2023

Succes Maatjemeer.nl heeft een keerzijde

LEES MEER afbeelding1
29-08-2023

Wartenster Wetter Wille: Brege troch de tiid

LEES MEER 20230817142450
29-08-2023

Vitus Festival in Tersoal

LEES MEER activiteiten-en-evenementen-(w
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER anne-de-jong
16-09-2023

Altijd alles controleren

LEES MEER schetsschuit-akkrum-nes-omslag
15-09-2023

Opbrengsten schetsschuit Romte Akkrum-Nes zijn uitnodiging tot gesprek

LEES MEER roerdompjuvadridegroot130622
15-09-2023

De Reiddomp fan de Modderige Bol

LEES MEER 5f4c078a-a870-4cf1-9f4d-1f4f11
14-09-2023

Deelauto Akkrum-Nes: Een experiment en een nieuwe naam!

LEES MEER photo-2023-04-17-17-08-00
13-09-2023

Het gras van de buren…

LEES MEER leo-boermans
02-09-2023

Een aantal praktische tips om uitvaartwensen te bespreken

LEES MEER KeesParttechniek
01-09-2023

Het Belang van Begeleiding en Mentorschap in je Carrière

LEES MEER dsc7060bvanoyenlr
31-08-2023

Hilaard-Leons-Fûns (9,5 km)

LEES MEER mienskipsenergie
30-08-2023

Denen gaan ons trainen

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen