Friesland - 07-02-2023

 

Column

Sake P. Roodbergen

 

Op 7 desimber fan it ôfrûne jier ferstoar Johan de Jong út Beetstersweach, 81 jier âld. Johan syn namme bliuwt ferbûn oan de radio-útstjoeringen foar Omrop Fryslân.

 

Dêr die hy elke sneontemoarn ferslach fan alles wat de natoer oanbelange, mar it meast oer fûgels. Hy hâldt dizze goedbelústere natoerrubryk 36 jier fol! Johan bliuwt ek ferneamd om syn ynset foar it behâld fan de Goudûle, dy’t yn it Hollânsk Kerkuil neamd wurdt. In bettere namme soe wêze pleats-ûle of buorkerij-ûle, want dizze ûlesoart briedt it alderleafst heech yn de hoannebalken fan in âlderwetske Fryske boerepleats, achter it ûleboerd.

 

Doe’t yn de santiger jierren nei in pear strange winters de Goudûlestân yn ús provinsje gefaarlik daalde, sette Johan útein mei syn beskermingsaksje. Yn it jier 1973 rekke hy heech yn de pleats fan boer Poppinga yn Beetstersweach syn earste Goudûle oan. Dêr docht Johan syn leafde foar dizze markante fûgel op. Hy rjochtet de Goudûlewurkgroep op om it beskermingswurk úteinliks lanlik te organisearjen.

 

As er geandewei ûntdekt dat de Goudûle it meast te lijen hat fan it moderne drokke ferkear, betinkt syn freon Jan Koopmans út Garyp de praktyske oplossing. Hy fabrisearret in draai-rôltsje dat de ûle behinderje moat om sitten te gean boppe-op de talrike hektometerpealtjes deun njonken it lânsrazende ferkear, de grutste fijân fan de ûle.

 

Wat fierder fan de sneldyk ôf komt in hegere peal te stean mei in dwershoutsje. De metoade wurket; de opset slagget. De oplossing wurdt no ek folle breder yn ús lân tapast. Yn it jier 2019 wurde yn ús lân 3853 earste Goudûle-briedsels teld! Johan lit in pear prachtige boeken nei. It meast bekende is De kerkuil; handleiding voor beschermers.

 


Foto: Wim Wijering; Tekst: Sake P. Roodbergen

 

 

 

Columns Sake P. Roodbergen

 

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER foto-petra-en-anne
02-04-2024

Anne de Jong Uitvaartzorg wordt Comes Uitvaartzorg

LEES MEER img-20240327-wa0004
02-04-2024

v.v. Akkrum organiseert het Voetbalfestival

LEES MEER schermafbeelding-2024-03-05-om
05-03-2024

Tien jaar Repaircafé Akkrum/Nes

LEES MEER mp202407pagina12
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER drukwerkdeals-2024-01-16-a-en-
16-01-2024

Drukwerkacties Inclusief GRATIS Advertentie en/of Verspreiding

LEES MEER schermafbeelding-2021-12-21-om

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER nature-today-foto-velduil
03-04-2024

Velduilen floreren met veel veldmuizen

LEES MEER anne-de-jong
24-03-2024

Aan alles komt een einde

LEES MEER mirjambos
23-03-2024

Overdracht van een onderneming

LEES MEER kees-parttechniek
22-03-2024

Verlaat je je baas of je baan?

LEES MEER dsc7420bvanoyenlr
21-03-2024

De Wilgen-Smalle Ee (6 km)

LEES MEER gf2035
20-03-2024

Mani Fêst

LEES MEER leo-boermans
08-03-2024

Uitvaart in meerdere talen

LEES MEER schermafbeelding-2024-04-02-om
08-03-2024

Nieuws van Duurzaam Akkrum Nes

LEES MEER img5109
09-02-2024

Reisbureau(tje)

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen