Friesland - 03-05-2023

 

Column

Sake P. Roodbergen

 

Oer in pear wiken ferskynt in natoergids oer fyftich spinnesoarten, fyftich wantsesoarten en fyftich soarten sweefmiggen. Fan de spinnen komme der yn ús lân sa’n seishûndert soarten foar. Oan wantsen en sweefmiggen telt ús lân likernôch trijehûndert soarten.

 

Dit wurdt de achtste Frysktalige natoergids dy’t ik makke ha. Ik begûn de rige mei Fûgels yn it jier 2005. Yn it jier 2013 ferskynde de twadde, mei de namme Blommen, oer wylde planten yn ús omjouwing. De Fryske natoerorganisaasje It Fryske Gea brûkte de fûgelgids yn in ledewerfkampanje ta gelegenheid fan har 75-jierrich bestean as natoerferieniging. No dus de achtste yn de rige. Foar it meitsjen fan dizze natoergids ha ik de help ynroppen fan deskundigen, lykas Peter Koomen, de konservator fan it Frysk Natoermuseum yn Ljouwert. Foar de oare twa groepen frege ik minsken fan it ferneamde Naturalis Biodiversity Center yn Leiden. Dat is ek it natoer-sintrum dat de prachtige determinaasje-app Obsidentify ûntwikkele hat. Bedoeld om maklik lytse bistkes en planten op namme te bringen.

 

Yn in Algemiene Ynlieding fan dizze nije natoergids beskriuw ik de wichtichste saken oangeande dizze trije groepen fan saneamde Lidpoatigen. Dan folgje fyftich soartbeskriuwingen fan elk fan de trije groepen lytse bistkes. Yn in Yndeks achteryn steane alle nammen, de Fryske, de Hollânske en de wittenskiplike. By elke groep wurdt in tal boeken neamd mei mear ynformaasje oer de soarten. It earste eksimplaar wurdt ynkoarten oerhandige oan de boargemaster Tjeerd van der Zwan fan de Gemeente Heerenveen, dy’t letter dit jier ôfskied nimt. De natoergids wurdt útjûn by Utjouwerij Wijdemeer yn Dokkum. De opmakker is Richard Bos fan Ljouwert. De gids is yn alle boekhannels te keap.

 

Tekst Sake P. Roodbergen, Akkrum

 

Foto: Cover Fryske natoergids

 

 

Columns Sake P. Roodbergen

 

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER lusvanakkrum
23-05-2023

De Lus van Akkrum

LEES MEER beleefzomer2023
25-04-2023

BELEEF Midden-Friesland Zomer 2023

LEES MEER reuzedei-akkrum-nes
31-01-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

LEES MEER fairtradeactie-grou2030
09-05-2023

Fairtrade Week met Voedselbankactie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER david-clode-nwr6qt3tar0-unspla
06-05-2023

Ah jonge ja juh!

LEES MEER afbeelding-middelpunt-april-20
05-05-2023

Was nou maar naar Specsavers gegaan…

LEES MEER foto-travel-club
05-05-2023

Trots

LEES MEER foto-dan
05-05-2023

Verduurzamen van bestaande woningen

LEES MEER mirjambos
04-05-2023

Huwelijkse voorwaarden niet bijgehouden?

LEES MEER 20230418195923
10-05-2023

Raapstelen

LEES MEER cover-spinnen-wantsen-en-sweef
03-05-2023

Nije natoergids oer spinnen, wantsen en sweefmiggen

LEES MEER romteakkrumnes
02-05-2023

De Landschapsarchitect is een tekenende notulist

LEES MEER dsc6826bvanoyenlr
12-04-2023

Tirns-Loënga (7 km)

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen