Grou - 03-04-2022

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

In Middelpunt nummer 4 werd het einde van de jubelton per 1 januari 2024 behandeld. De wens van de regering om deze belastingvrijstelling per 1 januari 2023 af te schaffen blijkt niet mogelijk, omdat het computersysteem van de belastingdienst niet tijdig aangepast kan worden. Het Ministerie van Financiën heeft kortgeleden besloten om de vrijstelling van € 106.671,00 per 1 januari volgend jaar te verlagen tot het bedrag dat ouders aan hun kinderen tussen 18 en 40 jaar belastingvrij kunnen schenken. Deze vrijstelling bedraagt nu € 27.231,00 en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De verlaging zal worden uitgewerkt in het komende belastingplan.

 

Per 27 maart 2022 dienen de volgende rechtspersonen zich in het UBO-register geregistreerd te hebben: naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties, maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, kerkgenootschappen, rederijen, Europese vennootschappen en Europese samenwerkingsverbanden. De registratieplicht geldt niet voor eenmanszaken en verenigingen van eigenaars.

 

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. De Europese Unie wil met dit register het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terroristische doeleinden voorkomen. Het register maakt duidelijk wie de leiding heeft van rechtspersonen die in Nederland zijn opgericht.

UBO is een afkorting van “ultimate beneficial owner”, de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon. Een UBO is de eigenaar van een rechtspersoon, heeft binnen een rechtspersoon de feitelijke zeggenschap (zoals een bestuur) óf heeft een direct of indirect belang in een rechtspersoon van meer dan 25% (zoals aandeelhouders). Als niemand als UBO kwalificeert, zal het hoger leidinggevend personeel (het statutair bestuur) als UBO geregistreerd moeten worden. Dit wordt een “pseudo-UBO” genoemd.

 

De notaris zorgt bij de oprichting van een rechtspersoon voor inschrijving in het handelsregister en het UBO-register van de Kamer van Koophandel. De notaris controleert de gegevens van het UBO-register wanneer een rechtspersoon partij is in een notariële akte. Als blijkt dat de ingeschreven gegevens niet kloppen, is de notaris verplicht dit te melden aan de Kamer van Koophandel. Een rechtspersoon die vóór de ingangsdatum van het UBO-register (27 september 2020) is opgericht, moet zelf voor inschrijving in het register zorgen. Wijzigingen van de UBO moeten binnen 7 dagen worden doorgegeven. Wanneer er op 27 maart 2022 geen UBO is ingeschreven, kan de organisatie een boete of een taakstraf krijgen.

 

Een aantal politieke partijen heeft de minister van Financiën gevraagd om deze deadline uit te stellen. Men is bezorgd over de privacy van de personen die ingeschreven worden en men vindt dat organisaties het recht moeten hebben om te weten wie hun gegevens hebben opgevraagd.

 

Wilt u meer informatie over de verlaging van de jubelton of het UBO-register, dan bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een telefonische afspraak of een afspraak bij u thuis kan natuurlijk ook. Als u een vraag hebt die u graag behandeld wilt hebben in deze rubriek kunt u mailen naar info@notarismirjam.nl.

 

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

info@notarismirjam.nl

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam BosNaar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER rijschool
22-11-2023

Rijschool Mid-Fryslân binnenkort van start

LEES MEER img5672
21-11-2023

Zeer geslaagde themaweek over gezondheid op KBS Sint Radboud

LEES MEER beleef-midden-friesland-winter
14-11-2023

De nieuwe Beleef is uit!

LEES MEER mp-202324webpagina12
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

LEES MEER schermafbeelding-2021-12-21-om

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER anne-de-jong
11-11-2023

Rouw

LEES MEER dan
11-11-2023

Nieuws van Duurzaam Akkrum Nes

LEES MEER mirjambos
10-11-2023

Depot bij de notaris

LEES MEER slankedriehoekszweefvlieglinks
09-11-2023

Glyfosaat

LEES MEER designecologist-5mj5jlhywpy-un
08-11-2023

Recept voor de feestdagen

LEES MEER adobestock602182607
24-10-2023

Handen

LEES MEER img3204
27-10-2023

Santorini

LEES MEER KeesParttechniek
26-10-2023

Wat doen ZZPverloning.nl en PART Techniek?

LEES MEER dsc7101bvanoyenlr
25-10-2023

Ziltepad (5 tot 55 km)

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen