Grou - 05-10-2022

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

Het gebeurt steeds vaker dat getrouwde of geregistreerde partners hun partner onterven. Een reden daarvan kan zijn dat de partner opgenomen is in een zorginstelling. Een tweede reden kan zijn dat men niet meer wil dat de partner erft ten gevolge van medische redenen of een slecht huwelijk. Samenwonende partners die geen samenlevingscontract of een testament hebben opgesteld erven niet van elkaar. Wat zijn de wettelijke rechten van een partner die onterfd is of van een samenwonende partner die niet tot erfgenaam is benoemd? Kinderen die onterfd zijn, hebben recht op een legitieme portie. Partners hebben dat niet.

 

Het eerste wettelijk recht dat elke partner heeft is het recht op het voortgezet gebruik van woning en inboedel. Dit recht houdt in dat de partner gedurende een periode van 6 maanden na het overlijden gebruik mag maken van de woning en de zich daarin bevindende inboedel. Gemeentelijke belastingen, energielasten, verzekeringspremies en eventuele hypotheekrente komen voor rekening van de partner. Ook als de overledene een woning huurde, mag de partner deze huurovereenkomst nog 6 maanden voortzetten als zij een gezamenlijke huishouding voerden. Dit geldt niet voor latrelaties. Echtgenoten en geregistreerde partners hebben het recht om het huurcontract voort te zetten en in het huis te blijven wonen.

 

Het tweede wettelijk recht geldt alleen voor een echtgenoot/geregistreerd partner die samen met de overledene, of alleen, in een woning van de overledene woonde. Dit recht houdt in dat de partner na de genoemde periode van 6 maanden een recht heeft op het vruchtgebruik van woning en inboedel. Een partner die de nalatenschap heeft verworpen heeft dit recht niet. Als het overlijden tijdens een echtscheidingsprocedure plaats vond, of als partners van tafel en bed gescheiden waren, is een beroep op dit recht niet mogelijk. Een partner die een beroep wil doen op dit recht van vruchtgebruik moet dit binnen 6 maanden na overlijden doen. Tijdens deze 6 maanden is het de wettelijke erfgenamen niet toegestaan om woning en/of inboedel te verkopen.

 

Op grond van het derde wettelijk recht kan een echtgenoot/geregistreerd partner een vruchtgebruik eisen van andere bezittingen van de overledene, zoals diens bankrekeningen. Dit recht wordt alleen toegekend als de partner aannemelijk kan maken dat het vruchtgebruik nodig is voor de eigen verzorging of de verzorging van kinderen. Als de partner van de overledene een nabestaandenpensioen ontvangt, wordt een beroep op dit recht niet toegekend. Een partner die gebruik wil maken van dit recht, moet dit binnen een jaar na het overlijden doen. Gedurende dit jaar hebben de wettelijk erfgenamen wel het recht om over deze bezittingen te beschikken.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een afspraak bij u thuis kan natuurlijk ook. Heeft u een onderwerp dat u in een volgend nummer van Middelpunt behandeld wilt hebben, stuur dan een e-mail naar info@notarismirjam.nl

 

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

info@notarismirjam.nl

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam BosNaar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER woodness-pizza-mm
28-03-2023

WoodNess Pizza | The real taste on wheels

LEES MEER frits-002
28-02-2023

Frits koopcentrum stopt en een stukje Friesland verdwijnt

LEES MEER img-8578
28-02-2023

Passion in Akkrum

LEES MEER beleefzomer23
21-02-2023

Vijfde uitgave inspiratiemagazine Beleef Midden-Friesland

LEES MEER samoosara
31-01-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER adobestock85122404
23-02-2023

Voorlopen

LEES MEER image
22-02-2023

Dilemma

LEES MEER KeesParttechniek
21-02-2023

Aan alles voel ik dat mijn baas van me af wil. Wat moet ik doen?

LEES MEER veehouders-in-raard
21-02-2023

De boer op!

LEES MEER dsc6037bvanoyenlr
20-02-2023

Goingarijp-Broek-Ballingbuur (11 km)

LEES MEER anne-de-jong
10-02-2023

De levende doodskist, vervolg

LEES MEER mirjambos
09-02-2023

Ouderlijk gezag

LEES MEER 673f0eac-9388-4b54-8866-a8cca1
08-02-2023

Aansluiting op het net, deelauto Nes en energiemeitinkers

LEES MEER kerkuilwittefase1608008wimwije
07-02-2023

De Goudûle (Kerkuil)

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen