Grou - 19-04-2024

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

Verkopers en kopers van onroerend goed leggen afspraken vast in een koopovereenkomst of een notariële akte van levering. Als deze afspraken ook moeten gelden voor volgende kopers van hetzelfde onroerend goed, dienen deze afspraken in de vorm van een erfdienstbaarheid, een kwalitatieve verplichting of een kettingbeding vastgelegd te worden. De notaris zorgt voor de juiste keuze en formulering van de afspraak. Een erfdienstbaarheid en een kwalitatieve verplichting hebben de voorkeur boven een kettingbeding, maar zijn lang niet altijd mogelijk.

 

Bij een erfdienstbaarheid is het ene erf dienstbaar aan het andere erf, zoals bij een recht van overpad. Een recht van overpad geeft de eigenaar van het ene perceel het recht over de grond van iemand anders te gaan. De grond van degene die gebruik maakt van het recht van overpad wordt het heersend erf genoemd. Het erf waar het recht van overpad op rust, wordt het dienend erf genoemd. Een erfdienstbaarheid blijft aan het dienende erf ‘kleven’, waardoor het recht van overpad altijd blijft bestaan, ook voor nieuwe eigenaren van het heersend erf. Bij een erfdienstbaarheid moet het gaan om feitelijke handelingen en er moet sprake zijn van een “dulden” of een “niet doen” . Voorbeelden zijn naast het recht van overpad, het dulden van het niet hebben van uitzicht, of het dulden van een hoge schutting of een raam in een muur op de erfgrens, wat inbreuken zijn op het burenrecht. Erfdienstbaarheden kunnen alleen van toepassing zijn op onroerend goed.

 

Een kwalitatieve verplichting is ook een verplichting tot een “dulden” of een “niet doen”. Een veel voorkomende kwalitatieve verplichting is de verplichting tot het dulden van kabels en leidingen in de grond. Het gaat dan niet om een heersend erf dat rechten heeft, maar om een partij als een kabelmaatschappij. Door inschrijving van een kwalitatieve verplichting in een notariële akte blijft deze net als bij een erfdienstbaarheid aan het onroerend goed ‘kleven’ en gaat op de nieuwe eigenaren over. Als het gaat om persoonlijke verplichtingen, zoals het niet mogen verhuren van het onroerend goed of het dulden van geluidsoverlast, is er sprake van een kwalitatieve verplichting. Een kwalitatieve verplichting kan ook vastgelegd worden voor andere registergoederen dan onroerend goed, zoals een te boek gesteld schip.

 

Een kettingbeding kan voor elk soort verplichting worden overeengekomen. Voorbeelden van kettingbedingen zijn de verplichting om woningen in een bepaald kleurenschema te schilderen, op een bouwkavel een huis te moeten bouwen of het verbod om een winkel in een bedrijfspand op een industrieterrein te beginnen. Een nadeel van het kettingbeding is dat het niet automatisch overgaat op een volgende eigenaar. Het beding moet bij elke eigendomsoverdracht opnieuw opgelegd en aanvaard worden. Zo ontstaat de “ketting”. Aan het kettingbeding wordt vrijwel altijd een boetebeding gekoppeld, waardoor de partij die de ketting doorbreekt een boete krijgt. Uiteraard ziet de notaris die voor de eigendomsoverdracht zorg draagt erop toe dat een kettingbeding wordt opgelegd en door de nieuwe eigenaar aanvaard wordt.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een telefonische afspraak of een afspraak bij u thuis kan natuurlijk ook.

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

info@notarismirjam.nl

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam BosNaar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER img6929
15-05-2024

Nieuwe wandelroute centrum Akkrum

LEES MEER whatsapp-image-2024-05-13-at-1
15-05-2024

Zonnig Reuzedei 2024 trekt veel publiek

LEES MEER BELEEF Midden-Friesland Zomer
30-04-2024

BELEEF Midden-Friesland - Zomer_2024

LEES MEER img2839
30-04-2024

Seizoen opening 2024 Openluchtmuseum It Damshûs

LEES MEER schermafbeelding-2024-05-15-om
15-05-2024

Te dwaan YN MIDDEN FRYSLÂN

LEES MEER drukwerkdeals-2024-01-16-a-en-
16-01-2024

Drukwerkacties Inclusief GRATIS Advertentie en/of Verspreiding

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER madeliefjekleinevuurvlindertwi
30-04-2024

It Koweblomke

LEES MEER poster-open-dag-definitief
03-04-2024

De dierenartsenpraktijk opent haar deuren voor publiek!

LEES MEER photo-anya-petra-eijer-06752-2
20-04-2024

Even voorstellen

LEES MEER mirjambos
19-04-2024

Erfdienstbaarheid, kwalitatieve verplichting, kettingbeding

LEES MEER kees-parttechniek
18-04-2024

Je nieuwe werk bevalt niet, wat nu?

LEES MEER img5319bvanoyenlr
18-04-2024

Oldeberkoop (6,3 km)

LEES MEER xannevera-wergeabloeit-lores-3
17-04-2024

Bi-cycle of bye-sukkel?

LEES MEER leo-boermans
05-04-2024

De kop erbij en soms een beetje geluk!

LEES MEER img7314
04-04-2024

Laatste Reis

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen

Over ABC 

ABC Verspreiding is een betrouwbaar en flexibel verspreidingsburo. Wij besteden veel zorg aan de verspreiding van uw drukwerk. Wij beseffen hoe belangrijk dat voor u is en voelen ons daarom mede verantwoordelijk voor een snelle en foutloze distributie.

ABC Verspreiding

  • Verspreiding
  • Mailingen
  • Bezorgen
  • Vacatures

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen: