Grou - 23-03-2021

 

In november ontvingen 55 organisaties uit Grou via Pleatslik Belang een vragenlijst om de behoefte te peilen aan een Multifunctioneel Centrum (MFC). Ruim 85% van de vragenlijsten kwam terug en …  allemaal positief.

 

Meer dan 30 organisaties geven aan behoefte of zelfs grote behoefte te hebben aan een MFC. De overige 17 die reageerden hebben er zelf niet direct behoefte aan of zullen het maar incidenteel gebruiken. De gemelde behoeftes zijn zeer divers en liggen met name op de volgende terreinen:

 

 • Zaalruimte met een podium
 • Oefenruimte voor zang en muziek
 • Vrijetijdsactiviteiten als dammen, bridgen, handwerken, schilderen en biljarten
 • Vergaderruimte de vele verenigingen en organisaties
 • Ontmoetingsruimte (‘Doarpskeamer’) en ruimte voor ‘nazit’ na activiteiten
 • Expositieruimte voor museum en dorpsarchief
 • Kinder- en/of peuteropvang
 • Werkruimte voor ZZP’ers
 • Opslag-/depotruimte
 • Winkelruimte voor o.a. Wereldwinkel en toeristische producten
 • Balie voor o.a. Toeristisch Informatiepunt en museum
 • Studioruimte

 

Ook ander gebruik voor b.v. Bibliotheek of Dorpenteam is niet uitgesloten. Dat geldt ook voor organisaties buiten Grou, die mogelijk belangstelling hebben, zoals Nationaal Park ‘De Alde Feanen’, Natuurmuseum, Tryater en het Gemeenteloket.

 

Over de financiën voor een mogelijk MFC zijn enkele verkennende vragen gesteld. Daaruit blijkt dat er sprake is van een behoorlijke financiële basis voor de exploitatie van een MFC in Grou. Dat is een belangrijk gegeven om met succes op zoek te gaan naar financiële middelen in de vorm van subsidies, fondsen en sponsors voor de bouw van het MFC, naast de eigen middelen die daarvoor natuurlijk vanuit het dorp zullen moeten worden opgebracht. Enkele respondenten zegden daarvoor al bedragen toe. Bij dit alles is ook positief, dat van verschillende kanten de bereidheid is aangegeven om menskracht te leveren om met elkaar actief verder te werken om het MFC te gaan realiseren.

 

De werkgroep MFC die vorig jaar werd ingesteld door ‘Grou Breed’, de koepel van enkele grotere organisaties in Grou, heeft de positieve resultaten aan Grou Breed gerapporteerd. Afgesproken is het haalbaarheidsonderzoek nu te vervolgen met o.a. de volgende stappen:

 

 • Een verbindend versterkend concept ontwikkelen voor de gewenste functies
 • Overleg met enkele belangrijke partners, w.o. gemeente Leeuwarden, Nationaal Park ‘de Alde Feanen’, Bibliotheek, Amaryllis en Tryater
 • Kijken naar locatiemogelijkheden
 • Kostenraming en kostendekking
 • Mogelijkheden voor beheer en exploitatie
 • Een communicatiestrategie om het enthousiasme erin te houden en te vergroten en de inwoners van Grou goed te betrekken.

 

De werkgroep put uit de zo positieve uitkomsten van de behoeftepeiling energie en vertrouwen om ‘volle kracht’ verder te gaan met de vervolgstappen, al zal het daadwerkelijk realiseren van een MFC in Grou zeker nog de nodige tijd vergen.

Momenteel werkt Grou Breed samen met de gemeente Leeuwarden ook aan een veel bredere ontwikkelingsvisie voor de toekomst van Grou. De zo breed gedragen behoefte aan een MFC zal daar nadrukkelijk worden ingebracht en ook een prominente plaats krijgen.

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2024-06-12-om
12-06-2024

Help Djoeke Hopen

LEES MEER schermafbeelding-2024-06-11-om
11-06-2024

25 jaar IJsboerderij Boereiis jubileumfeest

LEES MEER foto-156-bibliotheek-akkrum
11-06-2024

Inloopbijeenkomst verhuizing Bibliotheek Akkrum

LEES MEER BELEEF Midden-Friesland Zomer
30-04-2024

BELEEF Midden-Friesland - Zomer_2024

LEES MEER mp-202412pagina12
11-06-2024

Te dwaan YN MIDDEN FRYSLÂN

LEES MEER drukwerkdeals-2024-01-16-a-en-
16-01-2024

Drukwerkacties Inclusief GRATIS Advertentie en/of Verspreiding

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

 • Vormgeving
 • Bestickering
 • Webdesign
 • Drukwerk
 • Verspreiding

 

Offerte aanvragen