Friesland - 03-12-2022

 

Column

Sake P. Roodbergen

 

Yn ús provinsje is oeral wol wetter te sjen. Marren en puollen, kanalen en sleatten. Gjin rivieren mar wol beken. By’t hjerstmis is op en boppe de grutste wetters altyd wol miuweguod te finen. En dêr binne aardich wat soarten yn. Altyd wyt, mei hjir en dêr wat swart. Lytsere en gruttere.

 

Ien opfallende is eins allinnich mar yn dy perioade fan de hjerst te hearren. Mar dan ek op in hiel spesjale wize: syn lûd. In tige heech, hast piipjend lûd. It giet om de Unwaarsfûgel. Mei syn Hollânske namme Stormmeeuw. Beide namme sizze wol wat oer it foarkommen, en beide binne dan ek goed keazen. De hjerst is de tiid fan de stoarmen, en it wat mindere waar. Yn dy tiid fan it jier trekke de Unwaarsfûgels út it noardeasten ús lân yn en minge har mei de wat lytsere Kob, de Kokmeeuw, dy’t eins it hiele jier wol te sjen en te hearren is.

 

It lûd fan de Unwaarsfûgel is folle heger en piipjender as dat fan de Kob dat rêstiger en leger is. Kwa grutte sit de Unwaarsfûgel tusken de Kob en de Sulvermiuw yn. Dizze lêste hinget achter de boat oan nei de eilannen.

 

De ûnwaarsfûgel briedt yn in oantal fan sa’n trijtûzen yn de dúngebieten lâns de kust. In grutte koloanje is te finen by de Horstmeertjes op Tessel, fan de boat ôf nei links, om de Mokbaai hinne. Winterdeis wurdt dat oantal by ús hûndert kear safolle en is de Unwaarsfûgel eins by en boppe alle grutte wetters waar te nimmen. It maklikst te werkennen oan syn hege lûd. Mar foar in kenner binne ek de tige lange wjukken in maklik skaaimerk. Fan tichterby besjoen of mei in kiker binne de donkere, ‘leave’ eagen ek opfallend. Dy dogge guodliker oan as de felle eagen fan de Sulvermiuw. Al yn de hjerst begjint de balts foar de folgjende maitiid. De Unwaarsfûgel makket dêrby in hiel aardige kopbeweging nei achteren: hy goait, soe men sizze kinne, de kop yn de nekke. Gauris steande op de naald fan in hûs. In spesjale gast.

 


Tekst en foto's: Sake P. Roodbergen, Akkrum

 

 

 

Columns Sake P. Roodbergen

 

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER meet-drive-29-02-2024
20-02-2024

Werff Talent, Tilstra en Oosterpoort-Knol slaan handen ineen bij organiseren banenmarkt

LEES MEER img-20240209-wa0001
20-02-2024

Drijfveer & De Koken hebben Green Key certificaat goud behaald

LEES MEER flyer-bert-natuur2024020115241
06-02-2024

Jirnsum, op de (groene) toekomst voorbereid?

LEES MEER mp2404pagina12
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER drukwerkdeals-2024-01-16-a-en-
16-01-2024

Drukwerkacties Inclusief GRATIS Advertentie en/of Verspreiding

LEES MEER schermafbeelding-2021-12-21-om

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER dsc4521bvanoyen
20-02-2024

Hoornsterzwaag (7,5 km)

LEES MEER img-20190502-wa0001
20-02-2024

Wie sal’t deren?

LEES MEER anne-de-jong
10-02-2024

“We doen alles lopend”

LEES MEER img5109
09-02-2024

Reisbureau(tje)

LEES MEER hazelaar3man1vro060218p1780117
08-02-2024

Hazzenút (Hazelaar, Corylus avellana)

LEES MEER 1000023414
07-02-2024

Bolletje te veel geslikt?

LEES MEER adobestock37208141
27-01-2024

Mag u wel jokken?

LEES MEER mirjambos
26-01-2024

Een familie hypotheek

LEES MEER kees-parttechniek
26-01-2024

Werken als zelfstandige naast je baan in loondienst, waar moet je op letten?

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen