Op 11 maart vonden samen met Klaas Stapensea en Ewout Schröder het eerste gemeente-ei van Heerenveen.

Beide zijn we beroepsmollenvangers samen zagen hijke en sijke achter een kraai aangaan, vervolgens werd er gepaard (trêdzje) en ging sijke haar nest opmaken.

Met andere woorden: een kans uit het schoolboekje die dan ook de direct door de beide heren aangegrepen werd het aaike vonden we bij Terband.

Op 12 maart vond Ewout "het 1 aaike" van de fugelwacht akkrum vlak bij hem thuis op soarremoare Nes.