Grou - 24-11-2021

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

Tegenwoordig groeien steeds meer kinderen op in een samengesteld gezin, ook wel ‘patchwork family’ of ‘fusiegezin’ genoemd. Een samengesteld gezin bestaat uit partners met kinderen uit een eerdere relatie en soms gezamenlijke kinderen. Er zijn veel factoren die het leven in een samengesteld gezin beïnvloeden. Vakanties, verjaardagen en feestdagen moeten met verschillende mensen geregeld worden. Bij minderjarige kinderen is er vaak een omgangsregeling met de andere ouder. Emoties spelen ook een grote rol. Het gezin krijgt te maken met wettelijke regelingen op het gebied van erfrecht, partner- en kinderalimentatie, inkomstenbelasting, toeslagen en pensioenen. Op allerlei gebieden moeten er afspraken gemaakt worden. Een notaris, gespecialiseerd in familierecht, is onmisbaar om advies te geven over het erfrecht en de overige fiscale, juridische en financiële gevolgen voor het nieuwe gezin.

 

Als één van de partners in het nieuwe gezin overlijdt en er is geen testament, maakt het verschil of de partners samenwonen, getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Als men samenwoont, zijn de kinderen van de overledene de enige erfgenamen en erft de partner niets. Als de overledene geen kinderen heeft, zijn diens ouders, broers en zusters de erfgenamen.

Bij een geregistreerd partnerschap of een huwelijk erven de partner en de kinderen van de overledene. De partner krijgt alle bezittingen en heeft daar de volledige zeggenschap over. De kinderen krijgen hun erfdeel uitgekeerd als de partner overlijdt of failliet gaat. Als er op dat moment geen vermogen meer is, erven de kinderen niets. Als de overledene geen kinderen heeft, erft de partner alles. Als deze partner vervolgens overlijdt, erven diens kinderen alles.

Als de kinderen van de overledene minderjarig zijn, wordt de erfenis van de kinderen beheerd door de andere ouder van die kinderen, namelijk de ex-partner. Deze ex-partner wikkelt dan ook namens deze kinderen de nalatenschap af en heeft het vruchtgenot van de erfdelen van de kinderen. Vruchtgenot houdt in dat de rente over de erfdelen aan deze ouder toekomt. Als een kind erft en vervolgens overlijdt en geen partner, kinderen of een testament heeft, erft de ex-partner.

De gevolgen van deze wettelijke regelingen kunnen worden voorkomen door het maken van een testament.

 

De ervaring leert dat partners met een samengesteld gezin vaak hun testament aanpassen. In het begin willen de ouders de erfdelen van hun eigen kinderen veiligstellen, later wordt de bescherming van de partner en het gelijk stellen van de kinderen belangrijker. Voor de erfbelasting worden eigen kinderen gelijkgesteld aan kinderen van de partner, tenzij de relatie vóór overlijden door scheiding is beëindigd. Als men de kinderen gelijk wil stellen, benoemen beide partners alle kinderen in het testament tot erfgenaam. Deze gelijkstelling komt in gevaar wanneer na overlijden van de ene partner de ander besluit het testament te veranderen.

 

In een volgende bijdrage in Middelpunt komen nog meer aspecten van het samengesteld gezin en de rol van de notaris aan de orde. Voor meer informatie bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een telefonische afspraak of een afspraak bij u thuis kan natuurlijk ook.

 

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

info@notarismirjam.nl

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam BosNaar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER woodness-pizza-mm
28-03-2023

WoodNess Pizza | The real taste on wheels

LEES MEER frits-002
28-02-2023

Frits koopcentrum stopt en een stukje Friesland verdwijnt

LEES MEER img-8578
28-02-2023

Passion in Akkrum

LEES MEER beleefzomer23
21-02-2023

Vijfde uitgave inspiratiemagazine Beleef Midden-Friesland

LEES MEER samoosara
31-01-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER adobestock85122404
23-02-2023

Voorlopen

LEES MEER image
22-02-2023

Dilemma

LEES MEER KeesParttechniek
21-02-2023

Aan alles voel ik dat mijn baas van me af wil. Wat moet ik doen?

LEES MEER veehouders-in-raard
21-02-2023

De boer op!

LEES MEER dsc6037bvanoyenlr
20-02-2023

Goingarijp-Broek-Ballingbuur (11 km)

LEES MEER anne-de-jong
10-02-2023

De levende doodskist, vervolg

LEES MEER mirjambos
09-02-2023

Ouderlijk gezag

LEES MEER 673f0eac-9388-4b54-8866-a8cca1
08-02-2023

Aansluiting op het net, deelauto Nes en energiemeitinkers

LEES MEER kerkuilwittefase1608008wimwije
07-02-2023

De Goudûle (Kerkuil)

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen