Grou - 15-05-2020

 

Grou- Laatste film over ‘75 jaar Vrijheid, Grou in Oorlogstijd’ nu ook online

Bezoek aan Museum Hert fan Fryslân, in het bijzonder de nieuwe expositie over Grou in Oorlogstijd is nog niet mogelijk. Met deelopnames van de expositie, in en rond het Raadhuis en bijpassend beeld -en geluidmateriaal zijn echter een aantal films en podcasts gemaakt. Met dank aan journalist Henk Brinkman en enkele vrijwilligers van het museum komt de herdenking van 75 jaar Vrijheid in Grou online in beeld. Onderwerpen als het koken op een noodkachel, de gaarkeuken in Grou, het verenigingsleven in oorlogstijd,het Verzet (NBS), de wapendropping in de Deelen, herinneringen van en aan onderduikers en de Bevrijding van Grou zijn nu klaar. De podcasts betreffen het verhaal van journalist en onderduiker Sem Davids. Sem Davids zat meer dan twee jaar bij het echtpaar Kerkhof ondergedoken. Deze hebben recent postuum de Yad Vashem onderscheiding toegekend gekregen voor hun bijdrage aan het redden van het leven van Sem Davids.

De beelden en podcasts zijn te zien en beluisteren via www.museumhertfanfryslan.nl

De eerdere oproep om verhalen over de oorlog in Grou aan het museum aan te bieden is nog steeds van kracht. Hebt u een verhaal waarvan u vindt dat dat bewaard moet blijven, dan kunt u dat per email aanbieden via info@museumhertfanfryslan.nl . U geeft dan gelijker tijd toestemming voor publicatie via de website of Facebook van het museum.

 

Naar overzicht