Friesland - 01-09-2020

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

Wanneer iemand overlijdt is het niet altijd duidelijk wie de nalatenschap gaat afwikkelen. Als er een testament is kan daarin een executeur (vroeger executeur-testamentair) benoemd zijn. Dit kan één van de erfgenamen, maar ook een onafhanke­lijke derde, zoals een notaris zijn. Als er geen testament is, of een testament zonder executeur, moeten de erfgenamen gezamenlijk de afwikkeling regelen. Beslissingen dienen unaniem door alle erfgenamen genomen te worden. Als er veel erfgenamen zijn is het verstandig één of twee personen aan te wijzen die de nalatenschap afwikkelen. Vaak denkt men dat dit de oudste in het gezin moet zijn, maar belangrijker is dat er iemand aangewezen wordt met kennis van zaken. Ook in dit geval kan men kiezen voor een notaris.

 

Degene die de nalatenschap afwikkelt krijgt van de (andere) erfgenamen een volmacht. Deze volmachten worden opgesteld door een notaris en getekend door de erfgenamen. De notaris stelt vervolgens een verklaring van erfrecht op die naar de aangewezen gevolmachtigde wordt gestuurd. Met deze verklaring is de gevolmachtigde wettelijk bevoegd om een aantal zaken te regelen, zoals het doen van betalingen, het indienen van de belastingaangiftes en eventueel de verkoop van het huis. In de verklaring van erfrecht wordt ook vermeld wie de erfgenamen zijn en of de erfenis aanvaard of geweigerd is.

 

Erfgenamen kunnen een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Zuiver aanvaarden houdt in dat de erfgenamen alle bezittingen en schulden van de overledene overnemen. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, worden de schulden betaald uit het vermogen van de erfgenamen. Beneficiair aanvaarden, ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd, houdt in dat de erfgenamen de schulden van de nalatenschap alleen hoeven te betalen als dat uit het saldo van de nalatenschap kan. De notaris stelt een verklaring van beneficiaire aanvaarding op, die bij Rechtbank wordt ingediend. Beneficiair aanvaarden heeft tot gevolg dat de nalatenschap volgens specifieke wettelijke regels moet worden afgewikkeld. Als deze regels niet worden gevolgd geldt ‘als straf’ dat de erfgenamen met het eigen vermogen aansprakelijk worden voor de schulden van de nalatenschap. Sommige erfgenamen, zoals minderjarigen, mensen die onder curatele staan of wiens vermogen onder bewind is gesteld, zijn verplicht de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Een erfgenaam die verwerpt wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest en heeft geen plicht schulden van de overledene te betalen. Voor verwerpen moet ook een verklaring bij de Rechtbank worden ingediend.

 

Een erfgenaam die betalingen doet van de bankrekening van de overledene of waardevolle spullen van de overledene mee naar huis neemt, heeft door dit gedrag de erfenis zuiver aanvaardt. Volgens de wet is de keuze die bij het aanvaarden is gemaakt definitief. Als een erfgenaam (door gedrag) zuiver heeft aanvaard, kan de erfenis niet meer beneficiair aanvaard of verworpen worden.

 

Wilt u meer informatie over het afwikkelen van een nalatenschap, dan bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een telefonische afspraak of een bespreking via Facetime of Skype kan natuurlijk ook.

 

Heeft u een onderwerp dat u graag in een volgend nummer van Middelpunt behandeld wilt hebben, stuur dan een mail naar: info@notarismirjam.nl

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2024-06-12-om
12-06-2024

Help Djoeke Hopen

LEES MEER schermafbeelding-2024-06-11-om
11-06-2024

25 jaar IJsboerderij Boereiis jubileumfeest

LEES MEER foto-156-bibliotheek-akkrum
11-06-2024

Inloopbijeenkomst verhuizing Bibliotheek Akkrum

LEES MEER BELEEF Midden-Friesland Zomer
30-04-2024

BELEEF Midden-Friesland - Zomer_2024

LEES MEER mp-202412pagina12
11-06-2024

Te dwaan YN MIDDEN FRYSLÂN

LEES MEER drukwerkdeals-2024-01-16-a-en-
16-01-2024

Drukwerkacties Inclusief GRATIS Advertentie en/of Verspreiding

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen