Grou - 12-10-2021

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

In een vorige bijdrage in Middelpunt zijn een aantal alternatieven voor het onterven van kinderen besproken. In dit nummer worden de mogelijkheden van het benoemen van een bewindvoerder, van het opnemen van een legaat in het testament of van het verbinden van voorwaarden aan een erfdeel besproken.

 

Als ouders een kind willen onterven, omdat hun kind niet met geld om kan gaan, schulden heeft of verslaafd is, kan er in het testament een bewindvoerder benoemd worden die het erfdeel beheert. Hiermee wordt voorkomen dat het erfdeel wordt besteed aan de verslaving of gebruikt wordt om de schulden van het kind te betalen. Schuldeisers kunnen zich tijdens het bewind niet verhalen op het erfdeel. Als de ouder overleden is, heeft het kind drie mogelijkheden om te reageren op het in het testament beschreven bewind. Ten eerste kan het erfdeel verworpen worden met een gelijktijdig beroep op de legitieme portie. Dan eindigt het bewind en krijgt het kind een bedrag uit de erfenis ter grootte van de helft van het erfdeel. Ten tweede kan het kind het bewind accepteren en na vijf jaar door de rechter laten beëindigen wegens goed gedrag. Daarmee vervalt de zeggenschap van de bewindvoerder en kan het kind voortaan zelf over het erfdeel beschikken. Als laatste mogelijkheid kan het bewind aanvaard worden. De bewindvoerder bepaalt dan wat er met het erfdeel gebeurt en legt rekening en verantwoording af aan het kind.

 

Soms hebben kinderen een door de kantonrechter benoemde bewindvoerder, omdat ze schulden hebben of geboren zijn met een verstandelijke beperking. Als deze kinderen erven, beslist de bewindvoerder voor hen over de verdeling van de erfenis. Daarnaast moet de bewindvoerder over het erfdeel rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Het gevolg is dat de kantonrechter ook een stem heeft in de besluiten over de afwikkeling van de erfenis. Om dit te voorkomen kunnen ouders het kind een legaat toekennen van een bedrag ter grootte van diens legitieme deel.

 

Ouders kunnen aan het erfdeel van een kind voorwaarden verbinden. Zij kunnen bepalen dat de erfenis na het overlijden van dat kind naar een goed doel gaat en niet naar diens partner. Er kan ook bepaald worden dat het eigen vermogen van het kind “op” moet zijn, voordat het erfdeel gebruikt mag worden. De juridische benaming hiervoor is “tweetrapsmaking”, in de volksmond ook wel “tweetrapsraket” genoemd. Creatieve kinderen geven soms hun eigen vermogen weg of besteden het aan een extra dure vakantie, zodat er aan het opmaken van de erfenis kan worden begonnen.

 

Een goede manier om een onterving te voorkomen is het aangaan van een gesprek om de geschillen bij te leggen of om samen een oplossing voor de problemen te zoeken. De beste resultaten worden vaak via mediation bereikt. Een mediator begeleidt het gesprek en heeft kennis van het erfrecht.

 

Voor meer informatie over de alternatieven voor het onterven van kinderen of over mediation, bent u van harte welkom op mijn kantoor. Heeft u een onderwerp dat u graag in een volgend nummer van Middelpunt behandeld wilt hebben, stuur dan een mail naar info@notarismirjam.nl

 

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

info@notarismirjam.nl

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam BosNaar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER woodness-pizza-mm
28-03-2023

WoodNess Pizza | The real taste on wheels

LEES MEER frits-002
28-02-2023

Frits koopcentrum stopt en een stukje Friesland verdwijnt

LEES MEER img-8578
28-02-2023

Passion in Akkrum

LEES MEER beleefzomer23
21-02-2023

Vijfde uitgave inspiratiemagazine Beleef Midden-Friesland

LEES MEER samoosara
31-01-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER adobestock85122404
23-02-2023

Voorlopen

LEES MEER image
22-02-2023

Dilemma

LEES MEER KeesParttechniek
21-02-2023

Aan alles voel ik dat mijn baas van me af wil. Wat moet ik doen?

LEES MEER veehouders-in-raard
21-02-2023

De boer op!

LEES MEER dsc6037bvanoyenlr
20-02-2023

Goingarijp-Broek-Ballingbuur (11 km)

LEES MEER anne-de-jong
10-02-2023

De levende doodskist, vervolg

LEES MEER mirjambos
09-02-2023

Ouderlijk gezag

LEES MEER 673f0eac-9388-4b54-8866-a8cca1
08-02-2023

Aansluiting op het net, deelauto Nes en energiemeitinkers

LEES MEER kerkuilwittefase1608008wimwije
07-02-2023

De Goudûle (Kerkuil)

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen