Friesland - 05-08-2020

 

(Bolderik, Agrostemma githago)

Column

Sake P. Roodbergen

 

Lykas yn de simmer fan it jier 2019 kleurden de seamen fan de Leppedyk tusken Akkrum en Grou ek dit jier wer alderprachtichst. Mannich fytser naam it dykje dat sa hearlik meikronkelt mei de histoaryske Kromme knilles op yn har of syn rûte. It bliuwt elke kear wer in feest foar it each. Earst it oerhearskjende Raapsied (Raapzaad) en dan, fan ein maaie ôf de kleurepracht fan it giel fan de mear as manshege Swarte Keik (Zwarte mosterd) en Guozzeblom (Ganzenbloem), it blau fan de Roggeblom (Korenbloem), it opfallende read fan de Klaproas en it ienfâldige wyt fan de Kamelleblom (Kamille).


Yn 2019 skreau ik oer it karakter fan dizze floara: al hoe prachtich as de soarten binne en hoe opfallend de kleuren ek, allegearre binne it ferdwaalde graanûnkrûden fan de hegere sângrûn yn Drinte. De planten binne net mei opsetsin, mar tafalligerwize en ûnferwachts hjir tusken Grou en Akkrum yn de dellingen fan de Boarn belâne mei it opbringen fan grûn fan in ûnbekende herkomst.

De meast nijsgjirrige fan it hiele stel fan dizze graanfloara is de Reade roggeblom (Bolderik). De blom fan dizze aardich hege simmerbloeier is ljochtpears fan kleur. Biologen nimme oan dat dizze soart ûntstien is út in nau besibbe famyljelid út Lyts-Azië, dêr’t de lânbou ûntstie, sa’n 5000 jier foar Kristus. Biologen tinke dat de wize fan primitive lânbou der foar soarge hat dat de plant no oer de hiele wrâld foarkomt. Sa’n plant wurdt in kosmopolyt neamd.  

Mar de hjoeddeistige wize fan lânbou is net mear te fergelykjen mei dy fan eartiids. Dat sil ek de ûndergong fan dizze plant betsjutte, sa tinke de spesjalisten. Ien oarsaak is dat it sied mar hiel koart kymkrachtich bliuwt nei it ôfrypjen. Doe ’t ik op tongersdeitejûn, 25 juny seach dat fierwei it grutste part fan de Leppedykbermfloara haksele wie -krekt even te betiid yn myn eagen- ha ik gau wat fruchtdoazen fan útbloeide Reade roggeblommen fandele út it meande materiaal om it sied te drûchjen en út te struien. 


Sa’n krûd mei sa’n bysûndere histoarje moat net ferlern gean.

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns


LEES MEER 3169951advertentiebmmjg2020mid
06-10-2020

Webinar Bereik meer met je geld

LEES MEER dsc0194
20-10-2020

Juf Gea van Wieren neemt afscheid als directeur van de Ds. Hasperschool

LEES MEER 20466dbe-f1a5-49a2-8237-16e99a
20-10-2020

Roel 80 jaar

LEES MEER plattegrond-akkrum-centrum-sep
20-10-2020

Steun wandelroute Akkrum

LEES MEER silvesterloop-logo
17-10-2020

Dit jaar helaas geen Silvesterloop in Poppenwier

LEES MEER cigan5-in-film-praha
17-10-2020

Filmkafé Bagdad presenteert Cigán

LEES MEER tjerk-de-reus-4-kleur
17-10-2020

Lezing Literatuur en Theologie

LEES MEER ale-en-marije-feest-10-jaar-we
17-10-2020

Werff talent viert 10-jarig jubileum

LEES MEER nl-leert-door-2
16-10-2020

NL leert door 2: opnieuw gratis ontwikkeladvies voor iedereen

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen