Grou - 13-09-2022

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

Partners die samenwonen en niet kiezen voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap kunnen een samenlevingscontract opstellen. Een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in bijzijn van twee of meer getuigen, terwijl een samenlevingscontract door een notaris wordt opgesteld. In een samenlevingscontract worden afspraken vastgelegd over de verdeling van financiën, gezamenlijke en persoonlijke bezittingen, pensioenrechten en het vererven van gezamenlijk bezit. Door het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap worden de partners op grond van de wet elkaars erfgenaam. Partners met een samenlevingscontract erven alleen elkaars gezamenlijk bezit als dat in het contract is vastgelegd. Zij zijn niet elkaars wettelijk erfgenaam.

 

In een samenlevingscontract kan een verblijvingsbeding worden opgenomen. Dat houdt in dat alle gemeenschappelijke bezittingen in geval van overlijden van één van de partners door de andere partner geërfd worden. Dat houdt ook in dat gezamenlijke schulden door die partner geërfd worden. Als het gezamenlijk bezit bestaat uit een huis met een hypotheek, erft de partner niet alleen het huis, maar ook de hypotheekschuld. Als het huis eigendom is van één van de partners en het de bedoeling is dat de andere partner dit huis erft, kan dat alleen in een testament geregeld worden. Als één van de partners met eigen geld een deel van de koopsom of een verbouwing betaald heeft, is er een testament nodig als het de wens is dat de partner dit geld zal erven.

 

Een testament is ook van belang als de partners samen een huis bezitten met een aflossingsvrije hypotheek. Sinds 2012 moeten hypotheken in 30 jaar tijd afgelost worden om de betaalde rente te mogen aftrekken van de inkomstenbelasting. Aflossingsvrije hypotheken die eerder zijn afgesloten vallen onder het overgangsrecht, waardoor de rente van deze hypotheken nog steeds fiscaal aftrekbaar is. Als na overlijden van één van de partners, de andere partner op grond van het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract de hypotheekschuld erft, is het overgangsrecht niet van toepassing, waardoor de rente niet meer aftrekbaar is. Dit kan voorkomen worden door in een testament vast te leggen dat het huis met de hypotheekschuld door de partner geërfd wordt of de helft van de hypotheekschuld alsnog in 30 jaar tijd af te lossen.

 

Partners met kinderen die een samenlevingscontract hebben, zijn niet elkaars wettelijk erfgenaam. De kinderen zijn erfgenaam en worden door het verblijvingsbeding onterfd. Zij kunnen daardoor meteen hun legitieme portie opeisen. Door het opstellen van een langstlevende testament kan dit worden voorkomen. Voor partners met een samenlevingscontract zonder kinderen geldt dat het gemeenschappelijk bezit naar de familie van de langstlevende partner gaat en niet naar de familie van de eerst overleden partner. In een testament kan men dit anders regelen.

 

Samenvattend is een samenlevingscontract met testament nodig als men privé-bezit aan de partner wil nalaten, als er een aflossingsvrije hypotheek is (afgesloten voor 2012), als er kinderen zijn of als men wil voorkomen dat alleen de familie van de langstlevende partner erft.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een afspraak bij u thuis kan natuurlijk ook. Voor het digitaal opstellen van een samenlevingscontract kunt u ook terecht in onze webshop op notarismirjam.nl

Daar vindt u ook het kaartspel “goed geregeld”, speciaal voor partners die gaan samenwonen.

 

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

info@notarismirjam.nl

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam BosNaar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER frits-002
28-02-2023

Frits koopcentrum stopt en een stukje Friesland verdwijnt

LEES MEER img-8578
28-02-2023

Passion in Akkrum

LEES MEER beleefzomer23
21-02-2023

Vijfde uitgave inspiratiemagazine Beleef Midden-Friesland

LEES MEER gcw-in-aanbouw-31-jan-2023
18-02-2023

Eerste Steen Gezondheidscentrum Wergea

LEES MEER mp230612
31-01-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER adobestock85122404
23-02-2023

Voorlopen

LEES MEER image
22-02-2023

Dilemma

LEES MEER KeesParttechniek
21-02-2023

Aan alles voel ik dat mijn baas van me af wil. Wat moet ik doen?

LEES MEER veehouders-in-raard
21-02-2023

De boer op!

LEES MEER dsc6037bvanoyenlr
20-02-2023

Goingarijp-Broek-Ballingbuur (11 km)

LEES MEER anne-de-jong
10-02-2023

De levende doodskist, vervolg

LEES MEER mirjambos
09-02-2023

Ouderlijk gezag

LEES MEER 673f0eac-9388-4b54-8866-a8cca1
08-02-2023

Aansluiting op het net, deelauto Nes en energiemeitinkers

LEES MEER kerkuilwittefase1608008wimwije
07-02-2023

De Goudûle (Kerkuil)

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen