Grou - 15-09-2021

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

Ouders kunnen besluiten om in hun testament één of meer kinderen te onterven. Zij kunnen daar verschillende redenen voor hebben. Er kan al jaren geen contact meer zijn tussen ouders en kind, er kan sprake zijn van een langdurige verslaving, een kind kan veel schulden hebben of een uitkering ontvangen. De onterving kan door een kind opgevat worden als afwijzing. De verstandhouding tussen kinderen onderling kan verslechteren als er één onterfd wordt. Vaak is de reden van de onterving niet duidelijk. Dit kan voorkomen worden als de ouder uitleg geeft bij het testament, bijvoorbeeld met een brief. Een kind kan een onterving aanvechten door binnen vijf jaar na overlijden van een ouder een beroep te doen op zijn of haar legitieme portie, ook wel het kindsdeel genoemd. Het kind krijgt dan recht op een geldbedrag ter grootte van de helft van hetgeen dat kind normaal zou erven.

 

Notarissen merken dat ontervingen steeds vaker voorkomen en dat als gevolg daarvan meer rechtszaken gevoerd worden. In een artikel in NRC van 23 juli jl. worden alternatieven beschreven om onterving te voorkomen. Hieronder volgt een samenvatting van een aantal mogelijkheden.

 

Een eenvoudige manier om een onterving te voorkomen is om het kind in het testament een geldbedrag na te laten ter grootte van de helft van het erfdeel. Op deze manier krijgt het kind net zoveel als wanneer er een beroep op de legitieme portie wordt gedaan. Dit komt vriendelijker over en kan niet aangevochten worden, omdat het kind krijgt waar het wettelijk recht op heeft. Bovendien worden discussies over de waarde van bezittingen van de erfenis voorkomen.

 

De ouders kunnen er ook voor zorgen dat een zo groot mogelijk deel van het vermogen opgemaakt wordt. Als er niets te erven is, is een onterving ook niet nodig. De moeilijkheid daarbij is dat het vermogen vaak vastzit in een huis of in spaartegoeden, die men nog nodig denkt te hebben.

Men denkt soms dat het schenken van vermogen een mogelijkheid is om de erfenis te verminderen. Voor de berekening van de legitieme portie heeft dat geen zin, omdat alle schenkingen die vijf jaar vóór het overlijden zijn gedaan bij de erfenis opgeteld worden. Verder worden alle schenkingen die ouders ooit aan hun kinderen hebben gedaan meegeteld.

 

Een erfenis kan wel verminderd worden door een huwelijk in gemeenschap van goederen te sluiten. Een weduwe of weduwnaar, of een alleenstaande ouder, kan besluiten met een nieuwe partner in gemeenschap van goederen te trouwen, vastgelegd in huwelijkse voorwaarden. De helft van het vermogen komt dan automatisch toe aan de nieuwe partner en is bij overlijden van de ouder geen deel meer van de erfenis.

 

Andere alternatieven om onterven te voorkomen, zoals het opnemen van een legaat, het aanstellen van een bewindvoerder of het verbinden van voorwaarden aan een erfdeel komen aan de orde in de volgende bijdrage in Middelpunt. Voor meer informatie over de alternatieven voor het onterven van een kind, bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een telefonische afspraak of een afspraak bij u thuis kan natuurlijk ook. Heeft u een onderwerp dat u graag in een volgend nummer van Middelpunt behandeld wilt hebben, stuur dan een mail naar info@notarismirjam.nl

 

 

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

info@notarismirjam.nl

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam BosNaar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER rijschool
22-11-2023

Rijschool Mid-Fryslân binnenkort van start

LEES MEER img5672
21-11-2023

Zeer geslaagde themaweek over gezondheid op KBS Sint Radboud

LEES MEER beleef-midden-friesland-winter
14-11-2023

De nieuwe Beleef is uit!

LEES MEER mp-202324webpagina12
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

LEES MEER schermafbeelding-2021-12-21-om

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen