Grou - 03-05-2022

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

Op 1 januari 2015 werd de Wet werk en bijstand vervangen door de Participatiewet. Het doel van deze wet is om alle Nederlanders een bestaansminimum te geven. Iedereen boven de 18 die geen of weinig inkomen en vermogen heeft, kan een beroep doen op een bijstandsuitkering. Om te beoordelen of iemand recht heeft op een uitkering wordt er gekeken naar het totale inkomen en vermogen waarover de aanvrager kan beschikken. De “overwaarde” van een eigen huis tot maximaal € 54.900,00 telt hiervoor niet mee. Daarnaast mag een alleenstaande maximaal € 6.505,00 bezitten en een gezin met of zonder kinderen maximaal € 13.010,00.

 

Volgens de wet is alleen het vermogen waarover iemand kan beschikken van belang. Als een bijstandsgerechtigde vermogen heeft dat onder bewind is gesteld, bijvoorbeeld in verband met een verslaving, is het de vraag in hoeverre deze persoon over dit vermogen kan beschikken. Als de bewindvoerder geen uitkeringen uit dit vermogen mag doen, kan er niet over worden beschikt en mag de gemeente een aanvraag om een uitkering niet zonder meer weigeren. Als iemand een uitkering ontvangt en er vermogen door een erfenis of een schenking wordt verkregen, moet dit aan de gemeente worden gemeld. Als men verzuimt hiervan melding te maken wordt dit als fraude bestempeld. De meldingsplicht in geval van een erfenis geldt vanaf het moment dat iemand overlijdt en de bijstandsgerechtigde weet dat hij of zij erfgenaam is. Op de dag van uitbetaling van het erfdeel vervalt het recht op bijstand. Bovendien vordert de gemeente de reeds uitbetaalde bijstand terug vanaf de overlijdensdatum. De bijstandsgerechtigde wordt geacht vanaf het moment van het overlijden over de erfenis te kunnen beschikken.

 

Als een kind met een bijstandsuitkering bij het overlijden van een ouder recht heeft op een erfdeel dat nog niet wordt uitgekeerd, omdat de partner van de ouder nog leeft, kan het kind niet over dat erfdeel beschikken, waardoor de bijstand niet beëindigd wordt. Als vader eerst overlijdt en daarna moeder zijn er twee periodes te onderscheiden:

  • periode 1 loopt vanaf de datum van het overlijden van vader en omvat het niet opeisbare vaderlijk erfdeel;
  • periode 2 loopt vanaf de datum van het overlijden van moeder, waarbij zowel de erfdelen uit de erfenis van vader èn moeder uitgekeerd worden.

 

Het recht op een uitkering vervalt op het moment van overlijden van moeder, maar de gemeente mag de bijstandsuitkering terugvorderen vanaf het moment van overlijden van vader. Vaak is men zich er niet van bewust dat er bij het overlijden van vader een recht is op een erfdeel, waardoor vanaf die datum de uitgekeerde bijstand kan worden teruggevorderd. Tussen het overlijden van vader en moeder kunnen vele jaren zitten.

 

Voor iedereen met een kind met een bijstandsuitkering is van het van belang na te denken of het de bedoeling is dat een erfdeel verrekend wordt met ontvangen bijstand. In een testament kan de hoogte van een erfdeel worden aangepast of kan het erfdeel onder bewind worden gesteld.

 

Wilt u hier meer over weten, dan bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een telefonische afspraak of een bespreking bij u thuis kan natuurlijk ook.

 

Heeft u een onderwerp dat u graag in een volgend nummer van Middelpunt behandeld wilt hebben, stuur dan een e-mail naar info@notarismirjam.nl.

 

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

info@notarismirjam.nl

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam BosNaar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER frits-002
28-02-2023

Frits koopcentrum stopt en een stukje Friesland verdwijnt

LEES MEER img-8578
28-02-2023

Passion in Akkrum

LEES MEER beleefzomer23
21-02-2023

Vijfde uitgave inspiratiemagazine Beleef Midden-Friesland

LEES MEER gcw-in-aanbouw-31-jan-2023
18-02-2023

Eerste Steen Gezondheidscentrum Wergea

LEES MEER mp230612
31-01-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER adobestock85122404
23-02-2023

Voorlopen

LEES MEER image
22-02-2023

Dilemma

LEES MEER KeesParttechniek
21-02-2023

Aan alles voel ik dat mijn baas van me af wil. Wat moet ik doen?

LEES MEER veehouders-in-raard
21-02-2023

De boer op!

LEES MEER dsc6037bvanoyenlr
20-02-2023

Goingarijp-Broek-Ballingbuur (11 km)

LEES MEER anne-de-jong
10-02-2023

De levende doodskist, vervolg

LEES MEER mirjambos
09-02-2023

Ouderlijk gezag

LEES MEER 673f0eac-9388-4b54-8866-a8cca1
08-02-2023

Aansluiting op het net, deelauto Nes en energiemeitinkers

LEES MEER kerkuilwittefase1608008wimwije
07-02-2023

De Goudûle (Kerkuil)

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen