Grou - 10-01-2023

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

Onlangs heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een uitspraak gedaan die te maken heeft met erfrecht. Dit tuchtcollege heeft een verpleegkundige geschorst, omdat zij in het testament van een voormalig patiënt tot erfgenaam was benoemd. De verpleegkundige verzorgde de patiënt en had toestemming gegeven om in het testament opgenomen te worden. Zij had hiermee volgens het college professionele grenzen overschreden, omdat het accepteren van deze benoeming in het testament niet valt te verenigen met goed hulpverlenerschap. De Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden 2015 bepaalt dat een verpleegkundige geen giften van patiënten of diens sociale netwerk mag accepteren.

 

In deze situatie ging het om een benoeming in een testament. Het wetboek van erfrecht heeft wetsartikelen die beperkingen opleggen aan wat iemand in een testament kan opnemen. Deze bepalingen worden “verboden beschikkingen” genoemd en staan in de wet om te voorkomen dat een patiënt wordt beïnvloed bij het maken van een testament. Eén hiervan is van toepassing op mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Zij mogen geen voordeel halen uit een testament, als dit testament is opgesteld tijdens de ziekte waaraan de patiënt die zij verzorgden is overleden. Ook geestelijk verzorgers en ongediplomeerde hulpverleners vallen hieronder. Verder geldt deze beperking voor degenen die in een zorginstelling werken waarin de patiënt verzorgd werd ten tijde van het opmaken van het testament. Een ander voorbeeld van een verboden beschikking is het opnemen van een voogd in het testament door een minderjarige. Ook notarissen en eventuele getuigen bij het passeren van een testament mogen niet door een testament worden bevoordeeld.

 

Als een verboden beschikking opgenomen is in een testament kunnen de erfgenamen het testament aanvechten en de verboden beschikking laten vernietigen. Erfgenamen kunnen niet een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, omdat zij volgens het tuchtcollege geen rechtstreeks belanghebbende zijn. In bovengenoemde rechtszaak heeft de inspectie gezondheidszorg de zaak aanhangig gemaakt, waardoor niet alleen de verboden beschikking in het testament vernietigd is, maar de verpleegkundige ook tuchtrechtelijk veroordeeld is.

 

Het is wettelijk wel toegestaan in een testament een geldbedrag na te laten aan een hulpverlener of geestelijk verzorger als vergoeding voor bewezen diensten. Dit moet duidelijk omschreven zijn in het testament en het bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de verleende bijstand. Echtgenoten, geregistreerde partners en familie mogen in een testament benoemd worden, ook als ze mantelzorger of hulpverlener zijn geweest. Samenwonende partners vormen hier echter een uitzondering op.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een telefonische afspraak of een afspraak bij u thuis kan natuurlijk ook. Een vraag die u graag behandeld wilt hebben in deze rubriek kunt u mailen naar info@notarismirjam.nl.

 

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

info@notarismirjam.nl

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam BosNaar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER mp-03
31-01-2023

MiddelPunt Magazine 03 - Januari 2023

LEES MEER psx20230121102003
31-01-2023

Opening nieuwe Hubo Akkrum

LEES MEER pean-buiten-7
31-01-2023

Pean gaat voor 20 huishoudens aan zonnepanelen plaatsen op de accommodaties

LEES MEER mp03pagina12
31-01-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers
13-12-2022

Drukwerkactie inclusief GRATIS advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER adobestock355055941
27-01-2023

Vertrouwen

LEES MEER wynmune-reduzum
26-01-2023

Het goede nieuws van 2023

LEES MEER img0860bvanoyenlr
25-01-2023

Oranjewoud (6 km)

LEES MEER KeesParttechniek
24-01-2023

Wanneer is genoeg verdienen goed genoeg?

LEES MEER ChantaldeBoer
23-01-2023

Waarom is het zo moeilijk?

LEES MEER anne-de-jong
12-01-2023

Feestdagen

LEES MEER scholekstersoosleppedyk090319p
11-01-2023

Scholekster (Strânljip), vogel van het jaar 2023

LEES MEER mirjambos
10-01-2023

Verboden beschikkingen in een testament

LEES MEER image
09-01-2023

Kent u het verhaal van de chihuahua, de boomer en de pomeriaan?

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen