Friesland - 30-05-2024

 

Column

Sake P. Roodbergen

Lytse bûnte wilster

Het is rond een halve eeuw geleden dat rond Akkrum aan dorpsuitleg werd gedaan. Wegen, industrieterreinen en nieuwe woongebieden werden verzonnen en aangelegd. Een en andere betekende veel wroeten in de aarde. En overal werd zand opgespoten en ontstonden tijdelijke, natuurlijke vegetaties. Die nieuwe en voor onze streken ongewone, aangevoerde gronden en planten betekenden kansen voor pioniers.

 

Een nieuwkomer onder de planten was de Moerasandijvie (Wylde andyvje), bij de vogels de Kleine plevier (Lytse bûnte wilster). Bij de Akkrumer Fûgelwacht kwamen meldingen binnnen van onbekende, kleine maar drukke vogeltjes, die als snelle Kievitjes over de open zandgrond renden en harde, hoge geluidjes maakten. Nesten waren maar moeilijk te vinden, maar ze moesten wel eieren hebben. Met de melders werd ter plekke gekeken met de veldkijker. Het oog bleek naar de oplossing te leiden. Een gele ring rond het oog, dat bleek het bepalende kenmerk: een Kleine plevier. Nog nooit in deze streken broedend gezien. En zelfs voor ons hele land ook nu nog een nog vrij onbekende broedvogel.

 

Beroemd is de beschrijving van de Fries om utens Rinke Tolman die het eerste nationale broedgeval in 1928 in de Soester Duinen ontdekte. In de jaren 1973-1977 broedde deze pionier in een kwart van de landelijke telgebieden; de meest recente totaaltelling van ons land levert volgens SOVON, de nationale vogeltelorganisatie, het aantal broedparen van 1200 tot 1400 op. Naast broedvogel is deze pleviersoort ook doortrekker door ons land. De vergelijking met de nationale heraut van de maitiid, de Kievit, is al gemaakt. Ook deze nog steeds bekende Kievit (Ljip) is een plevier.

 

Op de hele wereld komen 69 pleviersoorten voor. De meest talrijke is waarschijnlijk de mooie Goudplevier (Fries: Wilster) uit het hoge noorden die ’s winters ons land bezoekt. Over de helft van deze groep van vogels maakte ik samen met een groot aantal anderen het Hollandstalige boek Kieviten en Plevieren, Ljippen en Wilsters (Uitgeverij Wijdemeer, Leeuwarden/Dokkum 2013).

 

Bron: Fûgels (eerste Friestalige natoergids), Roodbergen 2005

 

Tekst en foto: Sake P. Roodbergen, Akkrum


Columns Sake P. Roodbergen


Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER akkrum-nes-bloeituitreiking-ch
09-07-2024

Uitreiking cheques Bloeiweek

LEES MEER winnaars-fjouwer-fan-grou-2024
09-07-2024

Mooie editie ‘De Fjouwer van Grou’ levert naast sterke verhalen verrassende winnaars op

LEES MEER BELEEF Midden-Friesland Zomer
30-04-2024

BELEEF Midden-Friesland - Zomer_2024

LEES MEER mp2414pagina08
26-06-2024

Te dwaan YN MIDDEN FRYSLÂN

LEES MEER drukwerkdeals-2024-01-16-a-en-
16-01-2024

Drukwerkacties Inclusief GRATIS Advertentie en/of Verspreiding

LEES MEER schermafbeelding-2021-12-21-om

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER photo-anya-petra-eijer-06752-2
16-06-2024

De kracht van muziek

LEES MEER mirjam-bos
15-06-2024

Wie vertegenwoordigt een BV?

LEES MEER kees-parttechniek
14-06-2024

Wat zijn bij een reorganisatie de werknemersrechten?

LEES MEER img5538bvanoyenlr
13-06-2024

Jubbega-Schurega (12 km)

LEES MEER walking-football-grou-bloeit
12-06-2024

Boeiende bloei

LEES MEER adobestock153873585
01-06-2024

Zo plotseling…

LEES MEER img6136
31-05-2024

Notriphobia

LEES MEER kleinepleviervogelkijkhutpeens
30-05-2024

Kleine Plevier

LEES MEER schermafbeelding-2024-06-11-om
29-05-2024

Wolf en de 100 balletjes

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen