Grou - 13-07-2022

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

Wat kunnen erfgenamen doen die vermoeden dat een deel van hun erfenis verdwenen is? De overledene had een huis, heeft dat verkocht en na overlijden blijkt dat er nauwelijks geld over is. Wat is er gebeurd? Heeft de overledene dat zelf opgemaakt, weggegeven of is er sprake van financieel misbruik? Als een bekende van de overledene over diens bankrekening heeft kunnen beschikken, rijst de vraag of dat geld met instemming van de overledene is uitgegeven. In een dergelijk geval is het belangrijk dat de erfgenamen de mogelijkheid hebben om relevante informatie te verkrijgen. De wet geeft verschillende mogelijkheden om uit te zoeken wat er is gebeurd.

 

Alle rechten van de overledene gaan over op diens erfgenamen. Eén van die rechten is het opvragen van informatie, zoals bankafschriften of belastingaangiftes. Met een beroep op hun algemene voorwaarden weigerden banken in het verleden informatie te geven over financiële transacties die vóór het overlijden hadden plaatsgevonden. Dit bleek juridisch niet houdbaar.

Een erfgenaam kan ook een verzoek om informatie indienen bij de executeur of de vereffenaar van de nalatenschap. Executeur en vereffenaar kunnen informatie opvragen bij derden, zoals de belastingdienst of een verzekeringsmaatschappij. Een executeur is bovendien wettelijk verplicht rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen, waardoor informatie beschikbaar komt. Elke erfgenaam heeft het recht om bij een andere erfgenaam informatie op te vragen en stukken die deel uitmaken van de erfenis in te zien.

Tenslotte kunnen erfgenamen de kantonrechter vragen te bepalen dat er een notariële boedelbeschrijving opgemaakt dient te worden. De notaris zal dan uitzoeken waar de erfenis uit bestaat en kan erfgenamen vragen onder ede te verklaren dat er niets verdwenen of verduisterd is.

Een onterfd kind heeft niet de rechten die een erfgenaam heeft. Dit kind heeft wel recht op informatie, maar dat recht is beperkt tot de gegevens die nodig zijn om de legitieme portie te berekenen.

 

Als iemand een volmacht van de overledene had of over diens bankrekening kon beschikken, kan deze persoon worden gevraagd om rekening en verantwoording af te leggen over de periode dat de overledene daar zelf niet toe in staat was. Als deze rekening en verantwoording niet of niet voldoende wordt afgelegd, kan dat tot gevolg hebben dat bedragen terugbetaald moeten worden of dat er schade moet worden vergoed.

Wanneer blijkt dat er door een overledene in een kwetsbare of afhankelijke positie schenkingen zijn gedaan, is er al gauw een vermoeden van misbruik van omstandigheden. Als er sprake is van misbruik van omstandigheden moet de schenking terugbetaald of teruggegeven worden en kan

een schadevergoeding gevorderd worden op grond van onrechtmatige daad. Het maakt voor het bewijs van misbruik van omstandigheden verschil of de schenking bij notariële akte is gedaan. Als er geen notariële akte is opgemaakt, ligt de bewijslast bij de ontvanger van de schenking. In het andere geval ligt de bewijslast bij degene die stelt dat er sprake is van misbruik van omstandigheden.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een afspraak bij u thuis kan natuurlijk ook.

 

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

info@notarismirjam.nl

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam BosNaar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER img-20230905-wa0012
12-09-2023

Opening samenwerking jeugdvoetbal Oldeboorn/Akkrum

LEES MEER de-dames-pand-met-ipad
29-08-2023

Succes Maatjemeer.nl heeft een keerzijde

LEES MEER afbeelding1
29-08-2023

Wartenster Wetter Wille: Brege troch de tiid

LEES MEER 20230817142450
29-08-2023

Vitus Festival in Tersoal

LEES MEER activiteiten-en-evenementen-(w
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER anne-de-jong
16-09-2023

Altijd alles controleren

LEES MEER schetsschuit-akkrum-nes-omslag
15-09-2023

Opbrengsten schetsschuit Romte Akkrum-Nes zijn uitnodiging tot gesprek

LEES MEER roerdompjuvadridegroot130622
15-09-2023

De Reiddomp fan de Modderige Bol

LEES MEER 5f4c078a-a870-4cf1-9f4d-1f4f11
14-09-2023

Deelauto Akkrum-Nes: Een experiment en een nieuwe naam!

LEES MEER photo-2023-04-17-17-08-00
13-09-2023

Het gras van de buren…

LEES MEER leo-boermans
02-09-2023

Een aantal praktische tips om uitvaartwensen te bespreken

LEES MEER KeesParttechniek
01-09-2023

Het Belang van Begeleiding en Mentorschap in je Carrière

LEES MEER dsc7060bvanoyenlr
31-08-2023

Hilaard-Leons-Fûns (9,5 km)

LEES MEER mienskipsenergie
30-08-2023

Denen gaan ons trainen

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen