Grou - 09-02-2023

 

Column door:

Notariskantoor Mirjam Bos

 

Echtparen of geregistreerde partners met een kind hebben gezamenlijk ouderlijk gezag. Dit houdt in dat zij het kind wettelijk vertegenwoordigen en de verplichting hebben het kind te verzorgen en op te voeden. Zij nemen beslissingen en verrichten officiële handelingen namens het kind, zoals het aanvragen van een paspoort of het openen van een bankrekening. De verplichting geldt totdat het kind meerderjarig (18 jaar) is. De onderhoudsplicht geldt tot 21 jaar.

Als slechts één ouder ouderlijk gezag heeft, kan dat tot problemen leiden als de ouders verschillend denken over verzorging en opvoeding. Als de ouder die alleen het gezag heeft overlijdt, benoemt de rechter iemand die het gezag krijgt over het kind. Dat hoeft niet automatisch de andere ouder te zijn.

 

De vrouw die het kind heeft gebaard is wettelijk moeder met ouderlijk gezag. Als de echtgenoot of geregistreerde partner van deze moeder een man is, zijn beide partners wettelijk ouder met gezamenlijk ouderlijk gezag. Als de moeder gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met een vrouw en er sprake is van een onbekende donor, zijn beide partners juridisch ouder met gezamenlijk ouderlijk gezag. Is er sprake van een bekende donor, dan kan de partner van de moeder door erkenning juridisch ouder worden en het ouderlijk gezag verkrijgen.

 

In geval van een alleenstaande of samenwonende moeder, ontstaat het juridisch ouderschap door erkenning, gerechtelijke vaststelling van het ouderschap of door adoptie. Erkenning van een kind vindt plaats door middel van een akte van erkenning die door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand of de notaris wordt opgemaakt. Tot 1 januari 2023 had de erkenning geen gevolgen voor het ouderlijk gezag. Gezamenlijk ouderlijk gezag kon uitsluitend verkregen worden door samen met de moeder daartoe een verzoek in te dienen bij de griffie van de rechtbank. Als de moeder niet aan dit verzoek wilde meewerken, kon de andere ouder de rechter vragen om beide ouders met het ouderlijk gezag te belasten. Als het gaat om twee vaders vindt het juridisch ouderschap plaats door adoptie, omdat de draagmoeder altijd eerst wettelijk de moeder is. De beide vaders krijgen door adoptie automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Adoptie door samenwonende mannen is uitsluitend mogelijk na een periode van drie jaar samenwonen, te bewijzen met een samenlevingscontract.

 

Sinds 1 januari 2023 is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd in die zin dat de moeder en degene die het kind erkent automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag hebben. Als men geen gezamenlijk ouderlijk gezag wenst, dan dient dit in de akte van erkenning te worden vermeld. Deze verklaring wordt ingeschreven in het gezagsregister. De nieuwe wet heeft geen terugwerkende kracht, waardoor samenwonende ouders met een kind, geboren voor 1 januari 2023, het gezamenlijk ouderlijk gezag nog dienen aan te vragen bij de griffie van de Rechtbank. De wens om automatisch gezamenlijk gezag over een kind te krijgen was voor veel samenwonende ouders een reden om te kiezen voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Sinds 1 januari van dit jaar is dit niet meer nodig.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een telefonische afspraak of een afspraak bij u thuis kan natuurlijk ook. Een vraag die u graag behandeld wilt hebben in deze rubriek kunt u mailen naar info@notarismirjam.nl.

 

 

www.notarismirjam.nl

Stationsweg 1 Grou

(0566) 60 14 04

info@notarismirjam.nl

 

 

Op de foto: Notaris Mr Mirjam Bos, gespecialiseerd in scheidings­bemiddeling, erfrecht en estate planning.

 

 

Columns Notariskantoor Mirjam BosNaar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER img-20230905-wa0012
12-09-2023

Opening samenwerking jeugdvoetbal Oldeboorn/Akkrum

LEES MEER de-dames-pand-met-ipad
29-08-2023

Succes Maatjemeer.nl heeft een keerzijde

LEES MEER afbeelding1
29-08-2023

Wartenster Wetter Wille: Brege troch de tiid

LEES MEER 20230817142450
29-08-2023

Vitus Festival in Tersoal

LEES MEER activiteiten-en-evenementen-(w
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER anne-de-jong
16-09-2023

Altijd alles controleren

LEES MEER schetsschuit-akkrum-nes-omslag
15-09-2023

Opbrengsten schetsschuit Romte Akkrum-Nes zijn uitnodiging tot gesprek

LEES MEER roerdompjuvadridegroot130622
15-09-2023

De Reiddomp fan de Modderige Bol

LEES MEER 5f4c078a-a870-4cf1-9f4d-1f4f11
14-09-2023

Deelauto Akkrum-Nes: Een experiment en een nieuwe naam!

LEES MEER photo-2023-04-17-17-08-00
13-09-2023

Het gras van de buren…

LEES MEER leo-boermans
02-09-2023

Een aantal praktische tips om uitvaartwensen te bespreken

LEES MEER KeesParttechniek
01-09-2023

Het Belang van Begeleiding en Mentorschap in je Carrière

LEES MEER dsc7060bvanoyenlr
31-08-2023

Hilaard-Leons-Fûns (9,5 km)

LEES MEER mienskipsenergie
30-08-2023

Denen gaan ons trainen

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen