Friesland - 08-02-2024

 

Column

Sake P. Roodbergen

 

Ridende tusken It Hearrenfean en Drachten, en ek fierderop ek as men trochrydt nei Grins, sjocht de oplettende rider hjir en dêr tusken it griisdonkere fan de beamkes oan de siidkanten fan de autodyk in ljochte strúk. En as de sinne skynt kin dat sels opflamjend giel wêze: in bloeiende Hazzenút tusken de donkere Wylgen en Elzen.


Sy steane ek gauris yn boskrânen en kinne dan wol in meter as fiif heech wurde. In beam (of strúk) dy’t al yn de winter yn de bloei rekket! In beam mei katsjes lykas de Bjirk en de Els. Giele katsjes. In plant mei manlike blomkes, dy hingjende giele katsjes, dy’t op de wyn bewege, en mei froulike blomkes. Mar dy froulike binne hiel lyts, en op ôfstân net te sjen. Je moatte echt je bêst dwaan om se te finen, allinnich fan tichtebij loerend nei de tûkjes ûntdekke je se: in knopke mei helder readpearse triedsjes, de stamperkes. Ienslachtige blommen neamt de biolooch soks. (sjoch detailfoto). Mar beide geslachten sitte wol op ien beam. We hawwe it dus oer in ienhuzige beam  mei ienslachtige blomkes. Itselde jildt foar de Elzebeam.

By in Wylgebeam is dat oars: dêr sitte mantsjes en wyfkes op ferskillende beammen: saneamde twahuzige planten. Dat de twa geslachten op in ferskillende plant sit komt yn de plantewrâld net sa folle foar. De aardichheid fan de Hazzenút is dy iere bloei. As ús simmergasten ûnder de fûgekls krekt nei it suden ferdwine begjint de Hazzenút mei syn iere winterske bloei. Om dy aardichheid wurdt de Hazzenút gauris yn tunen plante, gauris yn in foarm mei kronkelige tûken.

Tekst en foto’s: Sake P. Roodbergen, Akkrum
Boarne: natoergids Beammen (Utjouwerij  Wijdemeer 2019)


Columns Sake P. Roodbergen


Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER foto-petra-en-anne
02-04-2024

Anne de Jong Uitvaartzorg wordt Comes Uitvaartzorg

LEES MEER img-20240327-wa0004
02-04-2024

v.v. Akkrum organiseert het Voetbalfestival

LEES MEER schermafbeelding-2024-03-05-om
05-03-2024

Tien jaar Repaircafé Akkrum/Nes

LEES MEER mp202407pagina12
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER drukwerkdeals-2024-01-16-a-en-
16-01-2024

Drukwerkacties Inclusief GRATIS Advertentie en/of Verspreiding

LEES MEER schermafbeelding-2021-12-21-om

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER nature-today-foto-velduil
03-04-2024

Velduilen floreren met veel veldmuizen

LEES MEER anne-de-jong
24-03-2024

Aan alles komt een einde

LEES MEER mirjambos
23-03-2024

Overdracht van een onderneming

LEES MEER kees-parttechniek
22-03-2024

Verlaat je je baas of je baan?

LEES MEER dsc7420bvanoyenlr
21-03-2024

De Wilgen-Smalle Ee (6 km)

LEES MEER gf2035
20-03-2024

Mani Fêst

LEES MEER leo-boermans
08-03-2024

Uitvaart in meerdere talen

LEES MEER schermafbeelding-2024-04-02-om
08-03-2024

Nieuws van Duurzaam Akkrum Nes

LEES MEER img5109
09-02-2024

Reisbureau(tje)

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen