Je hebt gezocht op Freonen Fan FossylFrij

(N)ooit naar de kapper

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân deze week zijn mijn ouders 60 jaar getrouwd. ze zijn gelukkig in goede gezondheid en nog steeds bij elkaar. na mijn zus ben ik de tweede en de oudste van d...

60 staat mooi op je CV

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân nederland zal van het aardgas af … ja, maar wanneer dan?   er zijn vorig jaar meer cv-ketels verkocht dan in het jaar er voor. blijkbaar is er niet veel geloof d...

Besmetting met blauwe virussen

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   ooit dacht ik dat blauwe zones vooral betrekking hadden op parkeergebieden waar je een parkeerschijf moet gebruiken, maar er bleek meer te zijn. het was een aantal mensen opgevallen dat e...

Blijven trainen!

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   aan het eind van het jaar worden de statistieken opgemaakt van fryslân. op het gebied van klimaat is dat wel even schrikken, maar er zijn gelukkig ook veel nieuwe ontwikkelingen t...

Bloei en doei

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   op zaterdag 23 april stond wergea een klein beetje extra in bloei.   rinie, astrid, margriet en wietske vormen de werkgroep bloei-zone en zij hadden in het dorpshuis 40 wergeasters uitgenodigd. het o...

CO2, wat doen we er mee?

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   urgenda stapte in 2018 naar de rechter en de uitspraak van de rechter deed de wereld een beetje opschudden: de nederlandse regering werd gedwongen om de zelf opgelegde normen (25% v...

De boer op!

Home / Columns

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   drie jaar geleden organiseerden de 70 friese energie-coöperaties zo nu en dan een avond over energie. typisch van die avonden waar de mannelijke 50-plussers (lees 60+) in kleine getale op a...

De rode loper voor eigen energie

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   op 14 oktober werd in bolsward een petitie ondertekend door 10 organisaties in fryslân. deze petitie heeft als doel om ‘energiehubs’ in fryslân te gaan realiseren. energiehubs zijn locaties in f...

De wortel van it Bosk

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   als les uit andere culturele hoofdsteden van europa deed fryslân in 2018 een slimme zet.   vogelzang en bossen om het ‘mienskipsgevoel’ vast te houden werd besloten om elke drie jaar een vervolg t...

Deel je mening….en de auto?

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân de belangstelling voor deelauto’s groeit snel. in nederland waren in 2020 al meer dan 500.000 gebruikers van een deelauto. in fryslân zijn nu een vijftal kleine initiatieven, maar de belangstelling g...

Dromen van een grou-ne straat

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   onlangs werd ik gevraagd door een lid van de werkgroep grou 2030 om jurylid te zijn. jurylid van een wedstrijd met de slogan: meer groen in jouw straat? bedenk iets c...

Eén Brok energie

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   het was zaterdag 17 augustus 2030, zoals verwacht, groot feest in al de elf steden. commissaris brok straalde als nooit tevoren. gezeten op de levensgrote ‘skries’ werd de commissaris op z...

Een hoop Brede Welvaart

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân soms heb je van die weken die blijven ‘hangen’. dat gebeurt als er verbanden ontstaan die je daarvoor nog niet zag. vorige week was zo’n week. het cbs (centraal bureau s...

Elke dag en nacht warmte uit de grond

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân het was in 2013 toen bouwgroep dijkstra draisma een onderzoek startte naar grondwarmte (geothermie) in leeuwarden. zou het mogelijk zijn om op grote diepte warmte uit de grond te winnen v...

Energie in de hogere regionen in Portugal

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân twee weken geleden schreef ik over ons verblijf in portugal. we hebben het voorrecht om hier 4 maanden te mogen zijn. deels werken we via www.workaway.info bij projecten en deels v...

Energie landt schappelijk?

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân tussen 1960 en 1970 was nederland in de ban van een van de energie-transities: elk huis of gebouw werd aangesloten op het nieuwe aardgasnet. geboren in 1962 kan ik mij d...

Fossielvrij weekend op 9, 10 en 11 oktober

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân in juni 2018 was fryslân even twee weken in de ban van de ‘elfwegentocht’: twee weken reizen zonder fossiele brandstoffen.   klachten dat maar liefst zo’n 100.000 friezen aan mee hebben gedaan hebben w...

Friese fietsers in Porto

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân we zijn nu bijna 3 maanden in portugal, 80% van de tijd zit er op. we hebben nu op 3 adressen gewerkt via www.workaway.info en wat is ons dat goed b...

Goed klimaat voor Burgerberaad?

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân de verkiezingen zijn achter de rug! altijd een spannend moment om te zien hoe de samenleving denkt en dus stemt. hoe komt klimaatbeleid bijvoorbeeld uit de strijd? dat l...

Guarda als Culturele Hoofdstad in 2027

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân nu onze reis van 16 weken door portugal achter ons ligt, is fryslân weer ons plekje geworden. de laatste drie weken hebben we mogen doorbrengen bij frank en janneke kroondijk i...

Het CBS en de klimaatcijfers

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân elk jaar, eind september, komt het centraal bureau voor de statistiek (cbs) met de rapportage over de nederlandse energietransitie. het kan gezien worden als de thermometer in de voortgang naar h...

Het gas er op

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   in friesland zijn zo’n 290.000 huishoudens. verreweg de meeste van deze woningen zijn aangesloten op het gasnet en het stroomnet. dat gasnet is grotendeels aangelegd tussen 1960 en 1970, vlak n...

Het goede nieuws van 2023

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   na de alarmerende berichten in 2022 over de energievoorziening, is het wel tijd voor enig optimisme. vandaar mijn voorspelling van de mooie ontwikkelingen die op ons af gaan komen dit j...

Ik kan gezond honderd worden?

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân stel je woont in een gebied waar mensen gemiddeld bijzonder oud worden. dat kan, want die gebieden bestaan en heten: blue zones. een groeiende groep friezen vindt dat fryslân zo’n g...

It bêste lân fan ierde: Arcadia

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân fryslân was in 2018 europees culturele hoofdstad: we kunnen er nog lang van nagenieten. het goede nieuws is immers, dat de organisatie al in 2018 heeft besloten om ook in 2...

Licht in zware tijden

Home / Columns / Columns Leo Boermans - Heslinga Uitvaartzorg

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   soms heb je van die weken, dan voel je de nieuwe warme wind uit alle hoeken blazen. achmea gaat alle medewerkers helpen om thuis te verduurzamen. de medewerkers krijgen een w...

Mobiliteit fan de takomst

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   in california zijn al gebieden, waar auto’s mogen rondrijden zonder chauffeur. sommige toekomstkijkers beweren dat binnen tien jaar auto’s autonoom (zelf) kunnen en mogen rijden in veel landen. nederland zou z...

Netcongestie een nieuwe kwestie

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   fryslân loopt voorop op vele gebieden als het gaat om de energietransitie. we hebben de meeste zonnepanelen per inwoner, de meeste elektrische boten, we produceren het meeste groene gas en q...

Portugese kracht van water

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân het was 2018 toen in de volkskrant een artikel verscheen over portugal. in dat jaar in maart werd voor het eerst meer duurzame stroom opgewekt dan er gebruikt werd. dat z...

Schaduwkosten

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân steeds meer mensen willen een huis, gebouwd van lokale materialen. heel vroeger gebeurde dat uiteraard. er was geen keuze. tegenwoordig is de keuze reuze. het kan zo maar zijn dat d...

Stroom van oplossingen

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   de energieprijzen worden onvoorspelbaar en zullen waarschijnlijk nooit weer op het niveau komen dat we gewend zijn. dat brengt veel huishoudens en ook bedrijven in problemen die de komende jaren o...

Trekker nei de takomst

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   afgelopen week is een start gemaakt met het arcadia-project: ‘de karavaan nei de takomst’.   arcadia is een opvolg initiatief van culturele hoofdstad 2018. arcadia duurt in 2022 100 dagen en is g...

Uw ‘Tipping point’ al bereikt?

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân steeds vaker wordt aandacht gegeven aan het ‘tipping point’ als het om de opwarming van de aarde gaat. een tipping point is een punt waarop een verandering niet meer te k...

Velen kunnen gaan delen

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân     6 jaar lang hebben wij als gezin een auto gedeeld met… de buren! een periode waar ik nog steeds met genoegen op terug kijk. verbazingwekkend genoeg werd de relatie met d...

Voor de kiezen

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   we hebben net weer een record te pakken! alweer de warmste januari-maand! wie kijkt er nog van op? alleen de krokussen en de sneeuwklokjes lijkt het.   dit soort records geven veel m...

Zonnekracht langs de 11 steden

Home / Columns / Columns Bouwe de Boer - FossylFrij Fryslân

column bouwe de boer projectleider freonen fan fossylfrij fryslân   de friese zonnebootrace is zo’n project. zo’n project waar leerlingen op school in het weekend en ’s avonds willen doorwerken om kampioen te worden. de basiskeuze voor techniek wordt hier g...